Formele arbeidsovereenkomst niet van belang

30 november 2020

Niet de werkgever die de formele arbeidsovereenkomst heeft gesloten maar de werkgever die het feitelijk gezag heeft, de loonkosten betaalt en die bevoegd is de werknemer te ontslaan is werkgever voor de sociale verzekeringen. De Centrale Raad van Beroep bevestigt hiermee het oordeel van het Europese Hof over het materieel werkgeverschap voor de sociale verzekeringen.

AFMB Ltd. (hierna: AFMB), een vennootschap die op 10 mei 2011 is opgericht in Cyprus, heeft met in Nederland gevestigde vervoersondernemingen fleetmanagementovereenkomsten gesloten waarbij zij zich ertoe verbond om tegen betaling van een commissie te zorgen voor het beheer van de vrachtwagens die door die ondernemingen voor hun rekening en risico in het kader van hun activiteiten werden geëxploiteerd. Tevens heeft AFMB voor wisselende perioden tussen 1 oktober 2011 en 26 mei 2015 arbeidsovereenkomsten gesloten met internationale vrachtwagenchauffeurs die in Nederland wonen. De chauffeurs zijn door de vervoersondernemingen zelf geselecteerd voordat de arbeidsovereenkomsten met AFMB werden gesloten en hebben na het sluiten van deze overeenkomsten hun werkzaamheden voor rekening en risico van de vervoersondernemingen verricht. De vervoersondernemingen blijven ook het feitelijke gezag uitoefenen en blijven ook de loonkosten van de chauffeurs feitelijk dragen.

Volgens AFMB is zij sinds het moment van het afsluiten van de overeenkomsten de werkgever van de vrachtwagenchauffeurs en is de Cypriotische socialezekerheidswetgeving vanaf dat moment van toepassing op de vrachtwagenchauffeurs. De Svb is echter van mening dat de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing blijft op de vrachtwagenchauffeurs, omdat er na de tussenkomst van AFMB nauwelijks iets is veranderd in de relatie tussen de vrachtwagenchauffeurs en hun in Nederland gevestigde oorspronkelijke werkgevers.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de Svb terecht de Nederlandse sociaalzekerheidswetgeving van toepassing heeft verklaard op de internationale vrachtwagenchauffeurs. AFMB Ltd. kan namelijk niet als werkgever van de internationale vrachtwagenchauffeurs worden aangemerkt. Daarbij is van belang dat niet aannemelijk is geworden dat AFMB Ltd. het feitelijke gezag over de internationale vrachtwagenchauffeurs uitoefende, feitelijk de overeenkomstige loonkosten droeg en feitelijk bevoegd was om de internationale vrachtwagenchauffeurs te ontslaan.

 

Bron: CRvB 19-11-2020 (ECLI:NL:CRVB:2020:2741), EU HvJ 16-07-2020, nr. C-610/18 [AFMB Ltd e.a] (ECLI:EU:C:2020:565)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.