Fiscus mag betekeniskosten in exploot aankondigen

17 november 2021

De Hoge Raad accepteert dat de ontvanger van de belastingen in een exploot van bekendmaking van een dwangbevel aankondigt bij te late betaling betekeniskosten in rekening te brengen.

In de desbetreffende zaak heeft de ontvanger op 28 november 2018 acht dwangbevelen ter versnelde invordering uitgevaardigd uit tegen een vennoot van een VOF. De versnelde invordering ziet op navorderingsaanslagen IB/PVV van in totaal € 1.772.758. Het dwangbevel meldt dat de tot nu toe verschuldigde kosten van vervolging nihil bedragen. De belastingdeurwaarder heeft bij exploot deze dwangbevelen op 28 november 2018 om 09.45 uur betekend. In het exploot van de belastingdeurwaarder staat dat de betekeningskosten € 12.197 belopen. Verder vermeldt het exploot ‘Als u de schuld binnen 2 dagen betaalt dan bent u de betekeningskosten niet verschuldigd’. De vennoot stelt dat de kosten niet rechtsgeldig in rekening zijn gebracht.

De Hoge Raad merkt op dat situatie als volgt is. De opgelegde navorderingsaanslagen zijn terstond en tot het volle bedrag invorderbaar verklaard. Bovendien heeft de ontvanger direct dwangbevelen uitgevaardigd. Onder zulke omstandigheden geldt het uitgangspunt dat de fiscus geen kosten van invordering in rekening mag brengen. Tenminste, niet zonder dat de belastingschuldige de kans heeft gekregen om meer te weten te komen over zijn belastingschuld en deze af te lossen. Toch mag de ontvanger al bij de betekening van een dwangbevel aan de belastingschuldige kenbaar maken dat betekeniskosten verschuldigd zijn bij te late betaling. De ontvanger mag daarbij zelfs de hoogte van de kosten noemen.

De vennoot beweert bovendien dat de kosten van het dwangbevel alleen rechtsgeldig in rekening zijn te brengen door vermelding van die kosten in het dwangbevel zelf. De Hoge Raad verwerpt dit standpunt. In dit geval zijn de kosten vermeld in het exploot van bekendmaking van een dwangbevel. Op die manier zijn die kosten rechtsgeldig in rekening zijn gebracht. De Hoge Raad merkt ook het volgende op. Het niet vermelden van de kosten op het dwangbevel leidt ertoe dat een executoriale titel voor de invordering van die kosten ontbreekt. De ontvanger moet in zo’n situatie de (dwang)invordering van de in rekening gebrachte kosten separaat ter hand nemen.

 

Bron: Hoge Raad 05-11-2021, (ECLI:NL:HR:2021:1510)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.