Discriminerend onderzoek kan fiscale correctie tegenhouden

20 december 2021

In principe kan een fiscale correctie op basis van een onderzoek naar aanleiding van onrechtmatig bewaarde gegevens standhouden. Maar dat is niet het geval als de fiscus de risicoselectie baseerde op afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging.

Een vrouw trekt kosten in verband met alimentatie en zorg af. De inspecteur stelt haar daarover vragen. Naar aanleiding van de informatie die de vrouw geeft, weigert de inspecteur een deel van de aftrek. De vrouw gaat in beroep, maar Hof Den Haag staat toe dat de inspecteur de informatie heeft opgevraagd. Volgens het hof heeft de vrouw geen recht op een hogere aftrek. In cassatie klaagt de vrouw erover dat de belastingrente strijdig is met het eigendomsrecht doordat deze rente 4% bedraagt terwijl de wettelijke rente 3% bedraagt. De Hoge Raad wijst deze klacht af. In deze casus is namelijk over een veel kortere periode rente in rekening gebracht dan wettelijk mogelijk zou zijn. Daardoor is al voldoende rechtsherstel geboden voor een mogelijke strijdigheid van het systeem van belastingrente met het eigendomsrecht.

De vrouw komt daarnaast met een feitelijke klacht over project 1043 en het gebruik van databank Fraude Signalering voorziening (FSV). De Hoge Raad kan daarover echter niet oordelen, omdat deze klacht voor het eerst in cassatie is aangevoerd. Toch formuleert de Hoge Raad enige algemene uitgangspunten. Als de fiscus merkt dat ten onrechte aftrekposten zijn opgevoerd, is onderzoek naar aangiften van eerdere en latere jaren toegestaan. Zelfs als gegevens zijn opgeslagen in een bestand en deze gegevensverwerking onrechtmatig is. Een verlaging van de aanslag is dan dus niet aan de orde. De belastingrechter kan dan evenmin een schadevergoeding toekennen. Pas als de controle van de aangifte voortvloeit uit een risicoselectie op basis van afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging, kan het gebruik van hetgeen bij die controle aan het licht is gekomen ontoelaatbaar worden geacht. De Belastingdienst mag de aangifte op die punten dan niet corrigeren.

 

Bron: Hoge Raad 10-12-2021 (ECLI:NL:HR:2021:1748)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.