Crisisheffing mag grensoverschrijdend zijn

31 oktober 2019

Een recent arrest van de Hoge Raad maakt duidelijk dat de voormalige crisisheffing geen verboden belemmering van het verkeer van arbeid vormt. Werkgevers kunnen dus niet met een beroep op Unierecht afkomen van de crisisheffing over het loon van buitenlandse werknemers.

Een Nederlandse financiële holding kent in 2012 een hoog loon toen aan een bestuurder die in Oostenrijk woont. Volgens de wet moet de holding op deze bestuurdersvergoeding de zogeheten pseudo-eindheffing hoog loon, ook bekend als de crisisheffing, toepassen. De holding stelt dat de crisisheffing hier een verboden belemmering vormt van het recht op vrij verkeer van arbeid. Rechtbank Noord-Holland meent dat hier sprake is van een zuiver binnenlandse situatie en wijst het beroep van de holding af. De holding gaat in cassatie.

Volgens de Hoge Raad heeft deze zaak wel degelijk een grensoverschrijdend karakter. Een Nederlandse werkgever zoals de holding kan zich tegenover de Nederlandse fiscus onder voorwaarden beroepen op schending van het vrij verkeer van werknemers. Dit is het geval als de crisisheffing een beperking vormt voor het aanstellen en in dienst houden van werknemers uit andere lidstaten. De Hoge Raad gaat daarom in op de vraag of de crisisheffing een schending oplevert van vrij verkeer van werknemers. De crisisheffing maakt geen onderscheid naar nationaliteit of woonplaats, zodat van discriminatie geen sprake is. Evenmin heeft de invoering van deze regeling een gevolg dat valt te vergelijken met een verbod op het aanstellen of in dienst houden van werknemers uit een andere lidstaat. De holding kan dan ook geen beroep doen op het Unierecht. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van de holding daarom ongegrond.

 

Bron: HR 25-10-2019, 18/04670 (ECLI:NL:HR:2019:1624)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.