Compensatieregeling transitievergoeding

10 juni 2020

Heeft u in de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 een transitievergoeding betaald aan een zieke werknemer? Dan heeft u wellicht recht op compensatie. Deze compensatie kunt u tot en met 30 september 2020 aanvragen bij het UWV. Dit is mogelijk sinds 1 april 2020. Ook als op of na 1 april 2020 een transitievergoeding is betaald, geldt dat compensatie aangevraagd kan worden. Alleen gelden dan andere aanvraagtermijnen. Lees in onze bijdrage aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor deze compensatie in aanmerking te komen.

 

Voorwaarden voor compensatie

 

Om in aanmerking te komen voor de compensatie dient:

  • de arbeidsovereenkomst met de werknemer (deels) te zijn geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;

  • de werknemer op het moment van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikt te zijn geweest;

  • u de werknemer de transitievergoeding te hebben betaald waar hij recht op had.

 

Wanneer en waar?

 
De compensatie kan bij het UWV worden aangevraagd. Voor de gevallen waarin tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 een transitievergoeding is betaald aan een zieke werknemer, geldt dat de aanvraag tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020 moet worden gedaan.

 

In het geval de transitievergoeding op of na 1 april 2020 volledig  aan de werknemer is betaald, dan moet de aanvraag binnen 6 maanden na betaling van de volledige transitievergoeding worden gedaan.

 

De aanvraag

 

Voor het doen van de aanvraag is eHerkenning benodigd. Via het Werkgeversportaal van het UWV is inloggen met eHerkenning mogelijk. Mocht u (nog) geen eHerkenning hebben, dan kunt u dit aanvragen. 

 

Compensatie

 

De compensatie bedraagt de transitievergoeding die u aan de werknemer zou hebben moeten betalen op het moment dat de werknemer twee jaar ziek was. Dit heeft als gevolg dat het aanhouden van een slapend dienstverband geld kost, deze periode wordt namelijk niet gecompenseerd. Verder compenseert het UWV niet meer dan daadwerkelijk is betaald aan de werknemer. Ook kent de compensatie een wettelijk maximum bedrag. Mocht er sprake zijn geweest van een loonsanctie, dan wordt ook deze periode niet gecompenseerd door het UWV. Wettelijke rente en werkgeverspremies komen ook niet voor compensatie in aanmerking.

 

Benodigde documenten  voor de aanvraag

Gedurende de aanvraag worden onder meer de volgende documenten gevraagd als bewijs:

  • De arbeidsovereenkomst. Of indien geen arbeidsovereenkomst aanwezig is, een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat vermeld, zoals een loonstrook;

  • Bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst. Dit kan zijn een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst, uitspraak van de rechter of de opzeggingsbrief;

  • De berekening van de hoogte van de transitievergoeding. De berekening kan een ander bedrag zijn dan u heeft afgesproken met de werknemer;

  • Twee loonstroken: eenmaal de loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was en eenmaal de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken;

  • Het bewijs dat de transitievergoeding is betaald en op welke datum dit is gedaan.  Dit kan in de vorm van een bankafschrift.

 

Indien aan werknemer een transitievergoeding is betaald waarop kosten zoals outplacementkosten of omscholingskosten in mindering zijn gebracht, dan mogen deze kosten ook bij het UWV worden aangevraagd ter compensatie.  Het UWV vraagt om bewijs dat de werknemer heeft ingestemd met het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding en een bewijs dat de kosten zijn betaald.

 

Actie

 

Mocht u een transitievergoeding hebben betaald aan een zieke werknemer in de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020, verzamel dan de hierboven genoemde documenten en vraag tijdig, voor 1 oktober 2020, uw compensatie aan.

 

Indien het opzegverbod van de werknemer voor 1 april 2020 is geëindigd, dan zal het UWV binnen 26 weken na de aanvraag moeten beslissen. Heeft u recht op compensatie, dan zal het UWV binnen 6 weken na de beslissing betalen. Is het opzegverbod op of na 1 april 2020 geëindigd, dan beslist het UWV binnen 8 weken waarna ook binnen 6 weken betaling plaats zal vinden indien er recht is op compensatie.

 

Indien u vragen heeft omtrent de compensatieregeling transitievergoeding, dan kunt u contact met ons opnemen.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.