Box 3-verplichting volgt op deeloplevering

24 december 2020

Box 3-verplichting volgt op deeloplevering

Een man koopt een nog op te leveren woning. Iedere keer dat de aannemer een onderdeel of bouwfase afrondt, is de koper een deel van de aankoopprijs verschuldigd. In deze situatie staat Rechtbank Noord-Holland niet toe dat de koper nog niet verschuldigde termijnen tegenover een banksaldo in box 3 plaatst.

Een man verkoopt zijn eigen woning in december 2016. Hij ontvangt daarbij een bedrag van bijna € 370.000. Op 28 april 2017 sluit de man een koop/aanneemovereenkomst voor een nieuwbouwwoning. Hij moet de koop/aanneemsom in termijnen betalen. De man is pas een termijn verschuldigd als een bepaald onderdeel van de nieuwbouw is gerealiseerd. Op 1 januari 2018 heeft de man nog € 193.973 van de verkoopopbrengst op zijn bankrekening staan. Hij meent dat dit bedrag niet in box 3 valt, omdat het voortvloeit uit de verkoop van zijn eigen woning en hij het bedrag ook wil besteden aan zijn nieuwe eigen woning. Maar de Belastingdienst stelt dat de herkomst en de bestemming van banksaldi irrelevant zijn voor box 3. De rechtbank onderschrijft dit standpunt. De rechter verwerpt de stelling van de man dat hij als koper van een nieuwbouwwoning wordt gediscrimineerd in vergelijking met de koper van een bestaand huis.

Subsidiair stelt de man dat tegenover zijn banksaldo een even grote schuld staat. Ook hierin gaat de rechtbank niet mee. De man is meer verschuldigd naarmate de aannemer meer opleverde. Maar de woning is pas in november 2018 volledig opgeleverd. Aan het begin van januari 2018 hoefde de man dus nog verschillende termijnen niet te betalen. Hij mag daarom geen verplichtingen vanuit de koop/aanneemovereenkomst als box 3-schuld opnemen.

 

Bron: Rb. Noord-Holland 12-11-2020 (ECLI:NL:RBNHO:2020:10031)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.