Bonus telt mee voor transitievergoeding

26 oktober 2018

Bonus telt mee voor transitievergoeding

Als een werknemer op grond van zijn arbeidsovereenkomst jaarlijks recht heeft op een bonus mits er winst wordt gemaakt, telt volgens Rechtbank Rotterdam de gemiddelde bonus over de laatste drie jaar mee bij de transitievergoeding.

In deze zaak was een werknemer van 1 november 2000 tot 1 april 2018 in dienst geweest bij de werkgever als consultant. De arbeidsovereenkomst is ontbonden vanwege de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer sinds 22 juni 2015. De werknemer stelde voor de rechtbank dat hij nog recht had op een achterstallige bonus én dat deze moest worden doorberekend in de transitievergoeding. Ook waren beide partijen het oneens over de hoogte van de vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen.

 

De rechtbank oordeelde dat de bonus moest worden gezien als een arbeidsvoorwaarde én dat deze meetelde voor de berekening van de transitievergoeding. Weliswaar had de werkgever in de bonusregeling laten opnemen dat bij arbeidsongeschiktheid geen recht op een bonus bestond, maar voor deze eenzijdige wijziging van de regeling was toestemming vereist van de werknemer. Bovendien was de werknemer al arbeidsongeschikt toen de regeling werd gewijzigd. Met betrekking tot de berekening van de transitievergoeding stelde de rechtbank dat hierbij moest worden uitgegaan van de gemiddelde bonus over de drie jaar voorafgaand aan 2018.

 

Bron: Rb. Rotterdam 28-8-2018, nr. 7018933 VZ VERZ 18-14750(ECLI:NL:RBROT:2018:7074)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

Beste bezoeker,

Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
Bezoek website