Advocaat bepaalt wat onder verschoningsrecht valt

24 mei 2021

Volgens de Hoge Raad strekt het verschoningsrecht van een advocaat zich ook uit tot stukken die geen juridische bevindingen, kwalificaties of conclusies bevatten. Een advocaat moet bepalen of de aan hem toevertrouwde informatie onder het verschoningsrecht valt. De inspecteur en rechter moeten dat respecteren.

Een man is op 26 februari 2009 gewond geraakt bij een vliegtuigongeluk met Turkish Airlines. Daarom heeft hij in 2009 en 2010 een schadevergoeding van Turkish Airlines ontvangen en in 2012 van Boeing. De schadevergoedingen zijn door de passagier niet aangegeven als inkomsten. De inspecteur heeft twee informatiebeschikkingen genomen vanwege schending van de inlichtingenplicht. De inspecteur beroept zich daarbij op een ordner die tijdens een huisbezoek bij de passagier, die zelf niet thuis was, is meegenomen. Deze ordner bevat correspondentie tussen de passagier en een advocatenkantoor.

De passagier vindt dat de inspecteur de settlement demand (tegen Boeing ingediende schadeclaim) onrechtmatig heeft verkregen. Na verwerping van het standpunt door het hof heeft ook de Hoge Raad dit standpunt van de passagier verworpen. De echtgenote van de passagier heeft de settlement demand vrijwillig verstrekt. Het restant van eerste informatiebeschikking voldoet volgens de Hoge Raad aan de daaraan te stellen eisen. De inspecteur kan zonder meer in de informatiebeschikking verwijzen naar de inhoud van de eerder door hem gestelde vragen. Wel moet het voor de passagier uit het geheel van die vragen voldoende duidelijk zijn welke gegevens de inspecteur nog wil hebben en in welke vorm hij die gegevens wil ontvangen.

Het beroep van de passagier op het ontbreken van de cautie door de inspecteur faalt. Er is hier geen sprake geweest van een verhoor met het oog op het opleggen van een boete.

In het incidentele cassatieberoep oordeelt de Hoge Raad dat het verschoningsrecht van de advocaat zich uitstrekt tot alle stukken in de ordner. De advocaat bepaalt daarbij zelf of aan hem toevertrouwde informatie onder het verschoningsrecht valt. Dat wil zeggen dat het gaat om informatie waarvan kennisneming door de inspecteur zou leiden tot schending van het beroepsgeheim. Is de advocaat van mening dat informatie onder het verschoningsrecht valt? Dan moeten de inspecteur en de rechter dit standpunt respecteren. Alleen als redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan dat het verstrekken van de informatie niet leidt tot schending van het beroepsgeheim van de advocaat, geldt het voorgaande niet. Het verschoningsrecht van de advocaat heeft betrekking op hetgeen hem in de hoedanigheid van advocaat is toevertrouwd. Voorts geldt dat het verschoningsrecht van een advocaat zich ook kan uitstrekken tot stukken die geen juridische bevindingen, kwalificaties of conclusies bevatten. Het andersluidende standpunt van de staatssecretaris is onjuist.

 

Bron: HR 21-05-2021 (ECLI:NL:HR:2021:751)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.