Arbeidskorting op basis van alleen Nederlands inkomen

8 augustus 2023

Een buitenlands belastingplichtige heeft onder voorwaarden recht op arbeidskorting. Bij het bepalen van de hoogte van de arbeidskorting geldt dat alleen in Nederland genoten salaris relevant is.

Een inwoner van België geniet in 2018 in Nederland een salaris van € 35.926. Daarnaast heeft hij buiten Nederland een salaris verdiend van € 12.883. Voor 2019 heeft hij in Nederland een salaris verdiend van € 30.849 en buiten Nederland € 21.900. De Belastingdienst berekent de arbeids- en heffingskorting op basis van het wereldinkomen. Bij |Rechtbank Zeeland-West-Brabant is in geschil of de heffingskortingen moeten worden berekend. Is dat op basis van het wereldinkomen (inspecteur) of het Nederlandse inkomen (de Belgische inwoner).

De rechtbank oordeelt dat voor de arbeidskorting moet worden uitgegaan van het in Nederland verdiende loon en niet van het wereldinkomen. De rechtbank motiveert zijn oordeel met een verwijzing naar het ‘Costa Rica-arrest’ van de Hoge Raad. Ook verwijst de rechtbank naar een uitspraak van Hof Den Bosch uit 2022.

Een buitenlands belastingplichtige heeft in beginsel geen recht op de algemene heffingskorting. Echter volgens de non-discriminatiebepaling uit het belastingverdrag Nederland-België heeft de Belgische inwoner wel recht op de algemene heffingskorting. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de algemene heffingskorting volledig wordt toegekend. Op grond van de non-discriminatieregels moet volgens de rechtbank worden aangesloten bij de rechten die inwoners van Nederland hebben. Bij binnenlands belastingplichtigen in Nederland wordt de algemene heffingskorting berekend op basis van het verzamelinkomen, ofwel het wereldinkomen. De rechtbank bepaalt dat voor het berekenen van de algemene heffingskorting het uitgangspunt daarom het wereldinkomen is.

 

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 10-07-2023 (gepubl. 27-07-2023) (ECLI:NL:RBZWB:2023:4801)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.