Voor dochter betaalde verwervingskosten niet aftrekbaar

22 november 2023

Bij de verwerving van buitenlandse vennootschappen door concernvennootschappen, neemt een nv een betalingsverplichting op zich, hoewel ze zelf geen recht heeft op levering van aandelen. Hof Amsterdam oordeelt dat de nv die verplichting alleen op zich heeft genomen vanwege de aandeelhoudersrelatie.

 Een Nederlandse nv staat aan het hoofd van een mediaconcern en heeft op 16 september 2015 een ‘Agreement and Plan of Merger’ (hierna: APM) ondertekend met twee naar het recht van de staat Delaware (VS) opgerichte vennootschappen. Op basis van de APM fuseren de twee Amerikaanse vennootschappen tot een vennootschap. De nv heeft zich verplicht om via een Amerikaanse vennootschap de aandelen van de verdwijnende vennootschap te verwerven, maar heeft zelf geen recht op die aandelen. De nv heeft aangiften vennootschapsbelasting ingediend. Hierin is de betalingsverplichting om de Amerikaanse aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap te compenseren contant gemaakt en als passiefpost opgenomen. De oprenting per balansdatum is ten laste van het resultaat gebracht. Ook het valutaresultaat is ten laste van het resultaat gekomen. De Belastingdienst gaat hier niet mee akkoord.

Bij hof Amsterdam is in geschil of de oprenting van de voorwaardelijke verplichting ten laste van het belastbare resultaat kan komen. Ook is in geschil of het koersrisico aftrekbaar is van de winst.

Volgens het hof heeft de nv een betalingsverplichting op zich genomen voor de verwerving van de aandelen in de Amerikaanse vennootschap door een concernvennootschap. De nv zelf heeft nooit recht op levering van die aandelen gehad. De reden voor de nv om die verplichting op zich te nemen, is de (middellijke) aandeelhoudersrelatie tussen de nv en de concernvennootschap. Dit geldt ook voor de met die betalingsverplichting verband houdende kosten van oprenting en koersverschillen. De bevoordeling van de concernvennootschappen leidt tot een informele kapitaalstorting in die concernvennootschappen. De oprentingskosten en valutakosten leiden niet tot een negatief resultaat bij de nv. Naast de oprentingskosten en valutakosten staan namelijk de corresponderende verhogingen van de boekwaarden van de concernvennootschappen.

Bron: Hof Amsterdam 26-09-2023 (gepubl. 01-11-2023) (ECLI:NL:GHAMS:2023:2557)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.