Aandelentransactiebetaling niet te verwarren met schenking

21 augustus 2023

Een storting op een rekening vanwege een aandelentransactie mag men niet verwarren met een schenking. Zo’n ‘vergissing’ bij het doen van aangifte inkomstenbelasting vormt grove schuld.

Een vrouw ontvangt op 12 oktober 2011 van haar vader 16% van de aandelen in een buitenlandse nv. Deze aandelen hebben een waarde € 4.477.792. Op 5 november 2012 koopt de nv de aandelen van de vrouw voor € 4.500.000 in. Daarbij blijft de nv de koopsom schuldig. In 2014 en 2015 lost de nv € 120.000 respectievelijk € 300.000 op deze schulden af. De nv stort deze bedragen op een rekening ten name van de vrouw en haar vader. Maar de tegoeden op de bankrekening komen alleen toe aan de vrouw. In haar eerste aangiftes inkomstenbelasting over de jaren 2014 en 2015 maakt de vrouw geen melding van haar vordering op de nv. Zij vermeldt evenmin de bankrekening waarop de aflossingen zijn gestort. Pas later dient zij herziene aangiftes in waarin zij de vordering en de bankrekening wel meldt.

 

Grove schuld

De inspecteur stelt dat door grove schuld aan de kant van de vrouw aanvankelijk onjuiste aangiftes zijn ingediend. Omdat de vrouw is ingekeerd, matigt de Belastingdienst de vergrijpboete tot 60% van de boetegrondslag. Normaal gesproken zou de boete 75% bedragen. De vrouw gaat in beroep tegen de vergrijpboete. Hof Den Haag is het met de Belastingdienst eens dat sprake is van grove schuld. Uit de bankafschriften volgt dat de nv de betalingen heeft verricht ten titel van de aandelenverkoop. De bedragen waren bovendien hoger dan eerdere schenkingen van de vader. De vrouw moet hebben begrepen dat de stortingen geen gewone schenkingen van haar vader waren, maar betalingen door de nv vanwege de aandelentransactie. Bovendien is het algemeen bekend dat banktegoeden en andere bezittingen boven een bepaald bedrag belast zijn in box 3.

 

Boetematiging

Aan de andere kant heeft de vrouw later een andere belastingadviseur in de arm genomen. Daarop zijn herziene aangiftes ingediend. Het verwijt dat de vrouw treft, is daarom minder ernstig. Daarnaast is er voldoende objectieve en redelijke rechtvaardiging aanwezig om de boetes te beperken. Bovendien blijkt de redelijke termijn te zijn overschreden. Daarom vernietigt het hof de vergrijpboete over de aanslag 2014 en verlaagt de boetebeschikking 2015 van € 28.933 naar € 10.000.

 

Bron: Hof Den Haag 12-07-2023 (gepubl. 08-08-2023) (ECLI:NL:GHDHA:2023:1355)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.