Ernstig ziek? Wie behartigt uw financiële en zakelijke belangen?

Levenstestament

Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie behartigt dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u vooraf regelen met een levenstestament.

Wat is een levenstestament?
Een levenstestament is een soort volmacht: u (als volmachtgever) wijst in een notariële akte een vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) aan. Deze persoon mag namens u handelen en beslissen indien u dat, door ziekte of ongeval, zelf niet meer kunt. U kunt aanwijzingen en instructies toevoegen, zodat uw vertrouwenspersoon in zo’n situatie alles volgens uw wensen kan regelen.

Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, vraag is wat u wilt met uw nalatenschap. Aan wie of welke instelling wilt u graag nalaten? Als die vragen beantwoord zijn kan de juridische en fiscale uitwerking volgen. Estate planning benaderen wij daarom altijd integraal.

Daarnaast houden wij ook de ondernemingsbelangen in het oog. Hoe gaat het bedrijf verder? Hoe is de zeggenschap geregeld? Naast estate planning bij overlijden adviseren wij onze cliënten ook steeds vaker over wat te doen bij een andere calamiteit. Dit is vooral van belang voor de continuïteit van de onderneming.

De estate planning experts van
PKF Wallast helpen bij


Vertrouwen

Meestal bestaat een levenstestament uit twee onderdelen:

 • de behartiging van uw financiële en zakelijke belangen (waaronder uw onderneming);
 • de behartiging van uw persoonlijke en medische belangen.

Het is belangrijk dat u iemand aanwijst in wie u het volste vertrouwen in heeft en die uw belangen goed kan behartigen.

Tip!

U kunt meerdere gevolmachtigden aanwijzen en zo een taakverdeling maken: bijvoorbeeld uw partner voor uw persoonlijke financiën/medische beslissingen en uw compagnon voor uw zakelijke belangen (uw onderneming). U kunt ook meerdere personen aanwijzen als u het prettiger vindt dat meerdere personen samen moeten beslissen.

Tip!

Het is ook mogelijk om een toezichthouder aan te wijzen die controleert of uw gevolmachtigde in uw belang heeft gehandeld. Hiermee wordt het risico op misbruik van de volmacht verder verkleind.

Zelf de regie houden

Bent u blijvend niet meer in staat om te handelen (‘wilsonbekwaam’) en heeft u geen levenstestament opgesteld? Dan krijgt u te maken met de wettelijke bescherming (bewind, curatele en mentorschap). De kantonrechter benoemt dan iemand die uw financiële en/of medische belangen gaat behartigen en houdt ook toezicht. Met een levenstestament kunt u dit voorkomen en houdt u zelf de regie in handen, zodat de zaken volgens uw wensen worden geregeld door een door uzelf gekozen persoon.

Astrid Ziani-Becker

Bedrijfsjurist

Astrid Ziani-Becker is sinds 2022 werkzaam bij PKF Wallast. Astrid is adviseur familierecht, met name voor wat betreft estate planning, waarbij het accent ligt op testamenten, huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten en schenkingen. Zij beoordeelt in die hoedanigheid notariële akten en adviseert ter zake van het opmaken en/of wijzigen van deze akten.

Lianne Vermeulen-Boelm

Bedrijfsjurist

Lianne Vermeulen-Boelm is sinds 2019 werkzaam bij PKF Wallast als bedrijfsjurist. Lianne adviseert (familie)vennootschappen en hun aandeelhouders, in het bijzonder op het gebied van het ondernemingsrecht en het familierecht. Daarnaast begeleidt zij juridische (her)structureringen en overnames. Verdere expertises: opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten en beoordelen van notariële akten.

Geen testament

Het levenstestament is geen ‘normaal’ testament. Het gaat dus niet over wat er met uw bezittingen en schulden moet gebeuren na overlijden. Dit wordt geregeld in een testament of – als dat er niet is – door het wettelijk erfrecht.

Heeft u interesse in een levenstestament?

Neem dan contact op met een van onze estate planning experts. Wij denken graag met u mee!


  Amsterdam

  Mercuriusplein 1
  2132 HA Hoofddorp

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.