Wie erft uw vermogen na uw overlijden?

Testament

Wie erft uw vermogen na uw overlijden? Wie krijgt uw bedrijf in handen? Wie zorgt er voor uw nabestaanden en de afwikkeling van uw nalatenschap? Hoe kan erfbelasting worden bespaard? Dit kunt u regelen in een testament.

Wat is een testament?
Een testament is een notariële akte waarin u alles regelt rondom uw nalatenschap/erfenis: uw bezittingen en schulden op het moment van uw overlijden. Ook kunt u hierin maatregelen treffen voor de verzorging en het ontzorgen van uw nabestaanden.

De estate planning experts van
PKF Wallast helpen bij

Wettelijk erfrecht

Als u geen testament heeft gemaakt geldt het wettelijk erfrecht:

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan erft uw echtgenoot/partner automatisch al uw bezittingen en schulden. Heeft u daarnaast ook kinderen, dan delen zij op papier mee in de erfenis in de vorm van een vordering op uw echtgenoot/partner.
 • Woont u samen? Dan erft uw partner niets! Heeft u kinderen, dan erven zij al uw bezittingen en schulden. Heeft u geen kinderen, dan erven uw ouders, broers en zussen.

Regeling op maat

Bij vermogens van enige omvang is een testament zeer raadzaam. U geeft hiermee duidelijk aan wat uw wensen zijn ten aanzien van uw nalatenschap. Bij complexe nalatenschappen (qua vermogen, BV’s, onroerende zaken, maar ook bij samengestelde gezinnen) is het voor de nabestaande vaak fijn dat nagedacht is over de verdeling van de nalatenschap. In het testament kunt u ook zaken regelen als voogdijschap over minderjarige kinderen, bewindvoering en dergelijke. Geen onbelangrijke zaken. Bedacht dient ook te worden dat een testament geen statisch stuk is. Uw levensomstandigheden veranderen door de jaren heen. Het is raadzaam eens in de zoveel jaar te bekijken of uw testament nog aanpassingen behoeft. Bijkomend voordeel is dat u, samen met onze adviseurs, kunt onderzoeken hoe uw wensen zo fiscaal vriendelijk mogelijk zijn te verwezenlijken.

Ook raden wij aan een zogenaamd levenstestament op te stellen. Dit is wat anders dan het “gewone” testament, waarin wordt bepaald wat er met uw vermogen moet gebeuren na uw overlijden. Het levenstestament geldt tijdens leven en hierin legt u vast wie voor u de financiële, medische en persoonlijke zaken regelt in het geval u daar zelf niet meer toe in staat bent. Hiermee kan worden voorkomen dat in die situatie curatele, bewind en/of mentorschap moet worden aangevraagd bij de rechter.

Tip!

Met een goed testament kan worden voorkomen dat onnodig veel erfbelasting betaald moet worden. Onze estate planning specialisten bij PKF Wallast kunnen u hierover adviseren, verschillende scenario’s doorrekenen en zo de besparingsmogelijkheden inzichtelijk maken.

Tip!

Met een testament kunt u voorkomen dat na een noodlottig ongeval één familie alles erft. Dit regelt u door te bepalen dat – wanneer u en uw partner (kort) na elkaar zouden overlijden – de erfenis verdeeld moet worden over uw eigen familie en de familie van uw partner.

Astrid Ziani-Becker

Bedrijfsjurist

Astrid Ziani-Becker is sinds 2022 werkzaam bij PKF Wallast. Astrid is adviseur familierecht, met name voor wat betreft estate planning, waarbij het accent ligt op testamenten, huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten en schenkingen. Zij beoordeelt in die hoedanigheid notariële akten en adviseert ter zake van het opmaken en/of wijzigen van deze akten.

Lianne Vermeulen-Boelm

Bedrijfsjurist

Lianne Vermeulen-Boelm is sinds 2019 werkzaam bij PKF Wallast als bedrijfsjurist. Lianne adviseert (familie)vennootschappen en hun aandeelhouders, in het bijzonder op het gebied van het ondernemingsrecht en het familierecht. Daarnaast begeleidt zij juridische (her)structureringen en overnames. Verdere expertises: opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten en beoordelen van notariële akten.

Levenstestament

Het testament regelt niet wat er met uw vermogen bij leven mag gebeuren. Dat regelt u in een levenstestament. In deze notariële akte wijst u een vertrouwenspersoon aan die volgens uw wensen en instructies mag handelen en beslissen wanneer u daartoe tijdelijk of langdurig zelf niet in staat bent.

Heeft u interesse in een (levens)testament?

Neem dan contact op met uw PKF Wallast adviseur. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden!


  Amsterdam

  Mercuriusplein 1
  2132 HA Hoofddorp

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.