Welke voordelen heb je bij een schenking op papier?

Schenking op papier

U wilt schenken, maar u wilt of kunt nog niet het gehele bedrag in contanten schenken. Dan heeft u de mogelijkheid tot een ‘notariële schuldigerkenning uit vrijgevigheid’, ook wel bekend als een schenking op papier. U erkent bij notariële akte een bedrag schuldig te zijn aan de begiftigde dat pas opeisbaar is na uw overlijden. Daarbij maakt u zoveel mogelijk gebruik van de jaarlijkse vrijstelling en de tariefsopbouw van de schenkbelasting, zodat u geen of minder belasting betaalt over deze schenking op papier.

Voordeel is dat u blijft beschikken over het (geschonken) vermogen en liquiditeiten en toch handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Tegelijkertijd bent u vrij om tussentijds op de schuld af te lossen en daarmee de begiftigde het geld te verstrekken.

De estate planning experts van
PKF Wallast helpen bij

 • Continuïteit onderneming bij calamiteiten

 • Overdrachtsbelasting

 • Schenkbelasting

 • Erfbelasting en nalatenschap

 • Testament

 • Huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontract

 • Levenstestament

 • Financiële planning

 • Pensioen

Voordeel schenking op papier:
minder erfbelasting

De schenking op papier wordt vaak gebruikt voor schenkingen van ouders aan kinderen. Daarbij maakt u zoveel mogelijk gebruik van de jaarlijkse vrijstelling en de tariefsopbouw van de schenkbelasting, zodat u geen of minder belasting betaalt over deze schenking op papier. Op deze manier hoeven de kinderen bij het overlijden van de ouders over het bedrag van de schuldig gebleven schenkingen in principe geen erfbelasting te betalen.

Om met deze schenking op papier ook erfbelasting te besparen, dient u aan de begiftigde wel jaarlijks daadwerkelijk 6% rente te betalen. Deze rentebetaling vindt plaats zonder dat hierover schenkbelasting is verschuldigd. Hetgeen inhoudt dat er jaarlijks een bedrag zonder belastingheffing kan worden overgemaakt aan degene die de schenking op papier heeft ontvangen. Hiermee wordt een extra bedrag belastingvrij overgemaakt naast de jaarlijkse vrijstelling.

Ron Henzen

Adviseur

Ron Henzen is sinds 2018 werkzaam bij PKF Wallast als (belasting)adviseur. Ron heeft ruime ervaring op het gebied bedrijfsopvolging en estate planning. Daarnaast houdt Ron zich bezig met brede (fiscale) advisering aan MKB- en familiebedrijven. Verdere expertises: herstructureringen en structurering van vastgoed.

Stefanie Thonhauser

Adviseur

Stefanie Thonhauser is sinds 2023 werkzaam bij PKF Wallast als adviseur. Stefanie houdt zich bezig met familiebedrijven, herstructureringen, bedrijfsopvolging en estate planning. 

Schenking op papieren box 3

De schenking op papier dient zowel door de schenker als de ontvanger in box 3 worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting. In het box 3-stelsel in 2023 ontstaat hierbij wel een verschil tussen de belastbaarheid van de vordering en de aftrek van de schuld. Over de vordering die de begiftigde op u heeft, wordt namelijk een hoger forfaitair percentage (6,17% in 2023) berekend dan het forfaitair percentage waartegen de schuld die u heeft aan uw kind aftrekbaar is.

Het exacte percentage voor de schuld is nog niet bekend. Voor een vergelijk: voor het jaar 2022 bedroegen deze percentages voor vorderingen 5,53% en voor schulden 2,28%, een verschil van 3,25%.

Ons advies: Ga na of uw schenking op papier onder het nieuwe box 3 stelsel nog wel voldoende voordeel oplevert. Zo niet, dan kunt u wellicht overwegen de schuldig gebleven bedragen af te lossen.

Heeft u vragen over schenking op papier?

Wilt u advies op maat van onze estate planning experts? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


  Amsterdam

  Mercuriusplein 1
  2132 HA Hoofddorp

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.