Beperkte gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

Privézaken

Vanaf 1 januari 2018 trouwt u, indien u niets met elkaar regelt, in de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen.

Drie vermogens
Uitgangspunt van de huidige  wettelijke regeling van de beperkte gemeenschap van goederen is dat er drie vermogens zijn in plaats van één gemeenschapsvermogen, namelijk: het privévermogen van de één, het privévermogen van de ander en het gemeenschappelijke vermogen. De gemeenschap omvat alle gezamenlijke goederen en gezamenlijke schulden die echtgenoten voor het huwelijk al hadden en alle goederen en schulden die zij vanaf aanvang van de gemeenschap tot aan de ontbinding van de gemeenschap verkrijgen of maken, met uitzondering van erfenissen, schenkingen of verknochte goederen, zoals een letselschade-uitkering.

De estate planning experts van
PKF Wallast helpen bij


Vaak sprake van geïnvesteerd privégeld in gemeenschappelijke goederen

Aangezien er standaard drie vermogens zijn, maakt dat u al snel  te maken kunt krijgen met de zogenaamde vergoedingsrechten. Hiermee wordt bijvoorbeeld de situatie bedoeld dat privégeld, zoals een ontvangen erfenis, is geïnvesteerd in een gemeenschappelijk goed, zoals de echtelijke woning, en dit bedrag vergoed dient te worden door de gemeenschap.

Voordelen huwelijkse voorwaarden

De voordelen van huwelijkse voorwaarden zijn onder meer dat:

 • De vergoedingsrechten van de onderneming aan de gemeenschap van goederen kunt uitsluiten, om iedere discussie of onenigheid omtrent dit vage begrip te voorkomen.
 • indien het gezamenlijk bezit van de eigen woning niet 50/50 is verdeeld, u kunt voorkomen dat deze 50/50 zal worden. Dit is ook van belang indien u voor het huwelijk privégeld aan uw gemeenschappelijke woning heeft besteed.
 • zakelijk en privé gescheiden kan worden gehouden door de gemeenschap van goederen uit te sluiten. Tijdens het huwelijk is dat een veilige gedachte bij tegenslag en mocht uw huwelijk eindigen door echtscheiding, dan blijft de onderneming van u in privé.
 • U kunt beschrijven wat de gevolgen zullen zijn als privégeld van de ene echtgenoot is geïnvesteerd in een gemeenschappelijk goed, zoals bijvoorbeeld de echtelijke woning, of in het privégoed van de andere echtgenoot, bijvoorbeeld de onderneming.
 • U bij het eindigen van het huwelijk kunt regelen of en zo ja, welk vermogen u samen in waarde wenst te delen. Bij echtscheiding zal dit anders zijn dan bij overlijden.
 • U in de situatie dat u en/of uw partner een andere of dubbele nationaliteit heeft, uitdrukkelijk kunt kiezen voor de toepassing van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht.

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht lijkt een verbetering in vergelijking met de algehele gemeenschap van goederen van voor 1 januari 2018, maar er blijven zeker nog steeds redenen om u (tijdig!) goed te laten informeren over het opmaken van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Uiteraard kunnen onze specialisten van PKF Wallast u informeren en “op maat” adviseren bij het maken van deze keuze.

Voor gehuwde ondernemers bieden we ook de mogelijkheid om de bestaande huwelijkse voorwaarden te toetsen aan (fiscale) wetswijzigingen en rechtspraak om onbedoelde “verrassingen” bij uit elkaar gaan of bij een overlijden te voorkomen.

Astrid Ziani-Becker

Bedrijfsjurist

Astrid Ziani-Becker is sinds 2022 werkzaam bij PKF Wallast. Astrid is adviseur familierecht, met name voor wat betreft estate planning, waarbij het accent ligt op testamenten, huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten en schenkingen. Zij beoordeelt in die hoedanigheid notariële akten en adviseert ter zake van het opmaken en/of wijzigen van deze akten.

Lianne Vermeulen-Boelm

Bedrijfsjurist

Lianne Vermeulen-Boelm is sinds 2019 werkzaam bij PKF Wallast als bedrijfsjurist. Lianne adviseert (familie)vennootschappen en hun aandeelhouders, in het bijzonder op het gebied van het ondernemingsrecht en het familierecht. Daarnaast begeleidt zij juridische (her)structureringen en overnames. Verdere expertises: opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten en beoordelen van notariële akten.

Echtscheiding en uw bedrijf

Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.

Diverse vragen komen op u af zoals:

 • Kan de onderneming worden voortgezet?
 • Maakt uw partner aanspraak op een deel van (de waarde van) het bedrijf?
 • Wat gebeurt er met het pensioen?
 • Van welke financiële gegevens moet worden uitgegaan bij het berekenen van alimentatie?

Heeft u interesse in advies over het aangaan van huwelijkse voorwaarden?

Wilt u advies op maat van onze estate planning experts? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


  Amsterdam

  Mercuriusplein 1
  2132 HA Hoofddorp

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  Beste bezoeker,

  Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
  Bezoek website