Met één vast aanspreekpunt zijn wij
altijd direct aanspreekbaar voor u

Belastingadvies

De fiscale wet- en regelgeving is complex en wijzigt voortdurend. Onze belastingadviseurs helpen u graag, niet alleen met uw belastingaangifte, maar ook met uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en vele andere belastingadvies vragen, met heldere adviezen en een vertaling naar uw situatie. Samen met u zoeken wij naar een goede fiscale oplossing die bij u past.

Fiscaliteit is verweven met vrijwel alle facetten van het ondernemen, zo niet van het leven. Of het nu gaat om een overname, een herstructurering, een buitenlandse investering of een opvolgingsvraagstuk, aan zowat elk onderwerp zit een fiscale component. De belastingwetgeving is complex en verandert voortdurend. U heeft behoefte aan begeleiding en ondersteuning die verder gaat dan alleen de belastingaangifte. PKF Wallast is bij uitstek het belastingadvieskantoor om u adequaat te adviseren. De focus van onze (belasting)adviseurs ligt op het fiscale terrein, maar mede door de wekelijkse fiscale vaktechnische overleggen en intensief overleg met deskundigen op naastliggende vakgebieden zijn een brede deskundigheid en creativiteit in oplossingen gegarandeerd. Als ondernemer heeft u immers ook met veel meer te maken dan alleen belastingadvies; belastingen moeten ingepast worden in de vele facetten van het ondernemen.

De fiscale wet- en regelgeving is complex en wijzigt voortdurend. Onze belastingadviseurs helpen u graag, niet alleen met uw belastingaangifte, maar ook met uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en vele andere belastingadvies vragen, met heldere adviezen en een vertaling naar uw situatie. Samen met u zoeken wij naar een goede fiscale oplossing die bij u past.

Belastingadviseurs van PKF Wallast helpen bij

Vennootschapsbelasting (winstbelasting)

Of het nu gaat om de financiering van dochtermaatschappijen, het optimaal benutten van fiscale innovatieregelingen of het fiscaal optimaal belonen van uw werknemers, de financiële belangen zijn altijd substantieel. Een goede fiscale advisering zorgt ervoor dat alle mogelijkheden worden benut en de verschuldigde belastingen zo laag mogelijk zijn. Wij blijven altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken binnen uw onderneming en kunnen de fiscale sturing hier steeds optimaal op afstemmen. U wilt bovendien geen ‘gedoe’ met de Belastingdienst. Daarom bieden wij een transparante relatie met de fiscus in de vorm van horizontaal toezicht als u dat wenst. Wij helpen u (dan) tevens met het verzorgen van de belastingaangifte.

Omzetbelasting (btw)

De btw is een vakgebied apart. Neem de btw-regelgeving rondom vastgoedontwikkeling of vastgoedinvesteringen, de heffing van overdrachtsbelasting of alle formele vereisten bij internationale handelstransacties. Ook de periodieke belastingaangifte kan een uitdaging zijn. En wist u dat de ontvanger van een subsidie daar soms btw over moet afdragen?

Onze btw-specialisten kunnen u op alle fronten helpen. Of u nu te maken heeft met een grote vastgoedtransactie, internationale goederenleveringen of elektronische dienstverlening, zij kennen alle ins en outs van de btw-regels en vertellen u precies waar u als ondernemer op moet letten.

Bijzonder is dat we ook een expert op het gebied van douane aan ons hebben verbonden. Zeker bij goederentransacties over de grenzen heen is dit een mooie aanvulling op onze btw-expertise en kan hij u behulpzaam zijn bij een veelheid van douane issues.

De btw is een vakgebied apart. Neem de btw-regelgeving rondom vastgoedontwikkeling of vastgoedinvesteringen, de heffing van overdrachtsbelasting of alle formele vereisten bij internationale handelstransacties. Ook de periodieke belastingaangifte kan een uitdaging zijn. En wist u dat de ontvanger van een subsidie daar soms btw over moet afdragen?

Onze btw-specialisten kunnen u op alle fronten helpen. Of u nu te maken heeft met een grote vastgoedtransactie, internationale goederenleveringen of elektronische dienstverlening, zij kennen alle ins en outs van de btw-regels en vertellen u precies waar u als ondernemer op moet letten.

Loonheffingen en Payroll

Goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom uw medewerkers en de fiscale gevolgen. U heeft wellicht wel vragen over situaties die in uw organisatie spelen, zoals: Is het straks nog mogelijk om de zelfstandigen die ik heb in te blijven huren zonder fiscale risico’s? Heb ik mijn arbeidsvoorwaarden goed ingericht op de situatie nu wij de coronapandemie meer achter ons laten? Kan ik mijn salarisadministratie beter organiseren? Kan ik mijn medewerkers fiscaal optimaliseren, belonen en minder belasting betalen? Is het mogelijk om besparingen te realiseren op mijn huidige personeelsbestand?

Allemaal vragen waarover u met onze loonheffingen en payroll specialisten in gesprek kan.


Estate planning

Bij estate planning moet u denken aan vragen als: Wat wilt u met uw vermogen? Aan wie of aan welke instellingen wilt u nalaten? Als u dat weet, kan er gekeken worden wat de fiscale optimale weg is om uw doelen te bereiken. De basis van estate planning ligt primair in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht, en voorts in het successierecht. Die drie rechtsgebieden bepalen de omvang en de samenstelling van een nalatenschap. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al snel ingewikkeld. Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting, en de overdrachtsbelasting en als slot de belastingaangifte erfbelasting.

Bij ondernemers spelen ook de belangen van het bedrijf. Hoe gaat het bedrijf verder? Hoe is de zeggenschap geregeld? Naast estate planning bij overlijden adviseren wij onze cliënten ook steeds vaker over wat te doen bij een andere calamiteit.

Bij estate planning moet u denken aan vragen als: Wat wilt u met uw vermogen? Aan wie of aan welke instellingen wilt u nalaten? Als u dat weet, kan er gekeken worden wat de fiscale optimale weg is om uw doelen te bereiken. 

Bij ondernemers spelen ook de belangen van het bedrijf. Hoe gaat het bedrijf verder? Hoe is de zeggenschap geregeld? Naast estate planning bij overlijden adviseren wij onze cliënten ook steeds vaker over wat te doen bij een andere calamiteit.

Jeroen van Strien

Belastingadviseur

Jeroen is sinds 2017 werkzaam bij PKF Wallast als belastingadviseur en is gespecialiseerd in vennootschapsbelasting en de fiscale aspecten van financiering van ondernemingen. Jeroen is gepromoveerd op het onderwerp: Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting. Naast zijn werk als belastingadviseur en Hoofd Bureau Vaktechniek, is hij ook universitair docent op de Vrije Universiteit Amsterdam.

Adviesreeks:

Belastingen, geen cent te veel

Bent u geïnteresseerd in optimalisatiemogelijkheden zodat u “geen cent te veel” belasting betaalt? In 2021 heeft PKF Wallast dit boek geschreven. We gaan in deze uitgave in op de keuze beschikbare gelden voor sparen en beleggen te beleggen via een B.V., en dus heffing in box 2, of in privé, en dus belastingheffing in box 3. De voor- en nadelen van het een of het ander zullen de revue passeren alsmede diverse optimalisatiemogelijkheden.

Verder laten we in deze uitgave en aantal optimalisatiemogelijkheden de revue passeren met betrekking tot vastgoed en hypotheken alsmede een aantal optimalisatiemogelijkheden in het kader van estate planning.

Bent u geïnteresseerd in optimalisatiemogelijkheden zodat u “geen cent te veel” belasting betaalt? In 2021 heeft PKF Wallast dit boek geschreven. We gaan in deze uitgave in op de keuze beschikbare gelden voor sparen en beleggen te beleggen via een B.V., en dus heffing in box 2, of in privé, en dus belastingheffing in box 3. De voor- en nadelen van het een of het ander zullen de revue passeren alsmede diverse optimalisatiemogelijkheden.

Inkomstenbelasting

Elk jaar vraagt de Belastingdienst belastingaangifte inkomstenbelasting te doen. Deze belastingaangifte is al voor een groot deel door de Belastingdienst ingevuld. Echter, als er sprake is van meerdere inkomensbestanddelen, vermogensbestanddelen (zoals spaarrekeningen, beleggingsportefeuilles, onroerende zaken ed.), aftrekposten, dan blijft het zaak er goed naar te kijken en is het verzorgen van de belastingaangifte niet altijd even eenvoudig. Ook hier kunnen zich mogelijkheden voordoen voor belastingoptimalisatie, bijvoorbeeld de jaarlijkse schenking aan een goed doel te doen in een meerjarige lijfrente-schenking, waardoor de aftrekmogelijkheden groter worden, of wat te denken van de Box 3 – perikelen en ontwikkelen. Wij zijn u graag behulpzaam bij het verzorgen van uw belastingaangifte.

Daarnaast is het bij de ondernemer interessant na te gaan wat de mogelijkheden zijn op het snijvlak van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Denk aan: al dan niet winsten uitkeren, hoogte gebruikelijk loon, onroerende zaken houden in privé of via de B.V. en zo zijn er nog vele interessante onderwerpen. Onze adviseurs bespreken dit graag met u.

Elk jaar vraagt de Belastingdienst belastingaangifte inkomstenbelasting te doen. Deze belastingaangifte is al voor een groot deel door de Belastingdienst ingevuld. Echter, als er sprake is van meerdere inkomensbestanddelen, vermogensbestanddelen (zoals spaarrekeningen, beleggingsportefeuilles, onroerende zaken ed.), aftrekposten, dan blijft het zaak er goed naar te kijken en is het verzorgen van de belastingaangifte niet altijd even eenvoudig. Wij zijn u graag behulpzaam bij het verzorgen van uw belastingaangifte.

Daarnaast is het bij de ondernemer interessant na te gaan wat de mogelijkheden zijn op het snijvlak van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Denk aan: al dan niet winsten uitkeren, hoogte gebruikelijk loon, onroerende zaken houden in privé of via de B.V. en zo zijn er nog vele interessante onderwerpen. Onze adviseurs bespreken dit graag met u.


Belastingadvies bij internationaal zakendoen

PKF Wallast is lid van het netwerk PKF Global en telt meerdere specialisten op het gebied van internationaal belastingrecht. Allemaal hebben zij hun opleiding en ervaring opgedaan bij toonaangevende accountantskantoren. Of uw vraagstuk nu betrekking heeft op het opzetten van een filiaal of dochteronderneming in het buitenland, het uitvoeren van een transfer pricing-analyse of het optimaal gebruikmaken van de diverse belastingverdragen, onze belastingadviseurs kunnen u altijd helpen met internationaal zakendoen.

Belastingaangifte

Wij verzorgen alle soorten belastingaangiften voor u als ondernemer of als particulier. Zo kunnen we uw aangifte verzorgen rondom de inkomstenbelasting, erfbelasting, schenkbelasting, btw (omzetbelasting) loonheffingen (loonaangiften), vennootschapbelasting en dividendbelasting. Als onderdeel van onze geïntegreerde dienstverlening is de aangifte vaak het sluitstuk van een adviestraject. De belastingaangifte bevat het resultaat van onze advisering.


Bezwaarprocedure

Stel dat de fiscus het niet eens is met de ingediende aangifte, wat dan? In die (zeldzame) gevallen zorgen wij voor de bezwaarprocedure en de eventueel daaropvolgende gerechtelijke stappen. Als het even kan voorkomen we de gang naar de rechter door een minnelijke regeling te treffen. In de praktijk komen we daarin vaak tot een mooi resultaat.

Mocht u te maken hebben met een belastingcontrole, dan vertellen wij u graag wat uw rechten en plichten zijn. Uiteraard kunnen onze deskundige adviseurs u begeleiden om het controleproces zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Belastingadvies op maat door de belastingadviseurs van
PKF Wallast

Wilt u belastingadvies van de belastingadviseurs van PKF Wallast en wilt u meer weten over belastingadviseur kosten? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


  Recent nieuws belastingadvies

  Amsterdam

  Mercuriusplein 1
  2132 HA Hoofddorp

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.