Wij controleren de cijfers en bewaken de balans.
Maar nemen ook regelmatig een kijkje op de werkvloer.

Audit en assurance

Heeft u grip op uw zaak? Deze vraag staat voor ons centraal bij de uitvoering van audit en assurance werkzaamheden. Betrouwbare, transparante en heldere informatie is belangrijk voor de beheersing van uw onderneming en is tevens van belang als verantwoording aan uw aandeelhouders, cliënten, leveranciers, financierders, toezichthouders en andere stakeholders. Dit biedt vertrouwen in hun relatie met u. Vanuit maatschappelijke ontwikkelingen neemt tevens de vraag naar niet-financiële informatie steeds verder toe.

PKF Wallast heeft met ruim 75 professionals een kundige auditpraktijk. Wij kunnen u assurance bieden bij zowel de jaarrekening als bij andere (niet)financiële verantwoordingen. Wij hanteren hierbij altijd een persoonlijke benadering die passend is voor uw situatie.

Naar ons idee is betrouwbaarheid dé voorwaarde voor waardevolle informatie. Een organisatie die in control is, is in staat om de juiste (strategische) keuzes te maken. De professionals van PKF Wallast hebben een brede deskundigheid op het gebied van audit en assurance. Zij controleren uw jaarrekening en doen andere assurance-opdrachten. Daarnaast assisteren ze bij alle facetten van uw risicobeheersing, of het nu een controle van uw IT-systemen is of advisering over uw interne beheersing. We geven u op een persoonlijke wijze de zekerheid die u nodig heeft, afgestemd op uw situatie.

PKF Wallast heeft met ruim 75 professionals een kundige auditpraktijk. Wij kunnen u assurance bieden bij zowel de jaarrekening als bij andere (niet)financiële verantwoordingen. Wij hanteren hierbij altijd een persoonlijke benadering die passend is voor uw situatie.

Een organisatie die in control is, is in staat om de juiste (strategische) keuzes te maken. De professionals van PKF Wallast hebben een brede deskundigheid op het gebied van audit en assurance. We geven u op een persoonlijke wijze de zekerheid die u nodig heeft, afgestemd op uw situatie.

Onze audit specialisten helpen bij

 • Audit jaarrekening

 • Beoordeling jaarrekening

 • Internationale groepsaudits

 • Pré-auditservices

 • Advisering interne beheersing

Audit jaarrekening

Met onze auditwerkzaamheden voegen wij zekerheid toe aan uw jaarrekening of andere financiële verantwoording. We bieden dezelfde hoogwaardige kwaliteit, ongeacht of de controle wettelijk, statutair of vrijwillig is.

Onze controleaanpak is risicogericht van opzet en sluit aan op de PKF Internationaal toegepaste methodiek, waarbij de aanpak wordt ondersteund door “state of the art” auditsoftware. Tijdens het auditproces brengen wij (in overleg met u) de belangrijke risico’s in kaart, vanuit de bedrijfsactiviteiten, processen, jaarrekeningen en brancheontwikkelingen. Op basis van deze risicoanalyse gaan wij vervolgens na of deze risico’s intern worden beheerst en voeren wij, daar waar nodig aanvullende controlewerkzaamheden uit.  Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de werking van de belangrijkste (business-)processen, de betrouwbaarheid van het interne rapportageproces, de inrichting van het betalingsverkeer, voldoen aan wet- en regelgeving en de betrouwbaarheid en continuïteit van de ICT-systemen. 

Over de uitkomst van onze werkzaamheden rapporteren wij in een controleverklaring. We bespreken onze bevindingen met u en de mogelijke verbetering.

Deze zaken leggen wij tevens vast in een duidelijk leesbare  managementletter. Voor het bestuur en eventueel aanwezig toezichthoudend orgaan, zoals een Raad van Commissarissen, stellen wij tevens een accountantsverslag op dat wij graag toelichten.

Met onze auditwerkzaamheden voegen wij zekerheid toe aan uw jaarrekening of andere financiële verantwoording. We bieden dezelfde hoogwaardige kwaliteit, ongeacht of de controle wettelijk, statutair of vrijwillig is.

Onze controleaanpak is risicogericht van opzet en sluit aan op de PKF Internationaal toegepaste methodiek, waarbij de aanpak wordt ondersteund door “state of the art” auditsoftware. Tijdens het auditproces brengen wij (in overleg met u) de belangrijke risico’s in kaart, vanuit de bedrijfsactiviteiten, processen, jaarrekeningen en brancheontwikkelingen. Op basis van deze risicoanalyse gaan wij vervolgens na of deze risico’s intern worden beheerst en voeren wij, daar waar nodig aanvullende controlewerkzaamheden uit. 

Beoordeling jaarrekening

Bij het beoordelen van financiële verantwoordingen onderzoeken we eventuele fouten van belang. Hierbij wordt een beperktere mate van zekerheid gegeven dan bij een auditopdracht. Afhankelijk van uw situatie biedt een beoordeling u de nodige zekerheid tegen de juiste prijs.

Ook de beoordeling van uw jaarrekening steken wij risicogericht in. Analyses bieden handvatten voor het uitvoeren van verdere werkzaamheden waaronder besprekingen met de betrokken personen en het verkrijgen van onderbouwingen en verklaringen.

We rapporteren over de uitkomst van onze werkzaamheden in een beoordelingsverklaring. We gaan daarnaast tevens graag met u in gesprek over onze bevindingen en de mogelijkheden die wij zien voor verbetering.

We kunnen ook financiële rapportages voor consolidatiedoeleinden en tussentijdse cijfers beoordelen.

Bij het beoordelen van financiële verantwoordingen onderzoeken we eventuele fouten van belang. Hierbij wordt een beperktere mate van zekerheid gegeven dan bij een auditopdracht. Afhankelijk van uw situatie biedt een beoordeling u de nodige zekerheid tegen de juiste prijs.

Ook de beoordeling van uw jaarrekening steken wij risicogericht in. Analyses bieden handvatten voor het uitvoeren van verdere werkzaamheden waaronder besprekingen met de betrokken personen en het verkrijgen van onderbouwingen en verklaringen.

Internationale groepsaudit

Organisaties die internationaal opereren hebben te maken met specifieke risico’s en kansen. Verschillen in wetgeving en cultuur maken het landschap complex en vragen om een professionele aanpak. De audit van uw financiële verantwoording is dan ook werk voor een specialist.

Onze internationale auditpraktijk heeft hier veel ervaring mee en is op de hoogte van de complexiteit waar u in de dagelijkse gang van zaken mee te maken heeft. Vanuit deze competentie kunnen wij efficiënt en effectief onze audit werkzaamheden uitvoeren.

Als groepsauditor verzorgen wij de gehele controle van uw financiële verantwoording, zodat u verzekerd bent van een sparringpartner met overzicht van uw situatie. Door kritisch te zijn helpen wij u de organisatie en het proces in-control te houden.

Als auditor van een groepsonderdeel zorgen wij ervoor dat de omstandigheden lokaal begrijpelijk zijn.  Door onze kennis van de internationale verslaggevingsstandaarden en standaarden die van toepassing zijn in andere landen, zijn wij helder en transparant in onze communicatie met de moedermaatschappij en groepsaccountant.

Organisaties die internationaal opereren hebben te maken met specifieke risico’s en kansen. Verschillen in wetgeving en cultuur maken het landschap complex en vragen om een professionele aanpak. De audit van uw financiële verantwoording is dan ook werk voor een specialist.

Onze internationale auditpraktijk heeft hier veel ervaring mee en is op de hoogte van de complexiteit waar u in de dagelijkse gang van zaken mee te maken heeft. Vanuit deze competentie kunnen wij efficiënt en effectief onze audit werkzaamheden uitvoeren.


IT Audit

IT-systemen en onze audit aanpak zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom maken onze IT-auditors en data specialisten een vast onderdeel uit van het audit team. Tijdens de plannings- en risicobeoordelingsfase gebruiken we process mining-technieken om inzicht te krijgen in uw huidige processtromen, zodat we onze controleaanpak zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.

René van Ast

Partner Audit

René is sinds 2012 werkzaam bij PKF Wallast en is gespecialiseerd in assurance, bijzondere opdrachten due diligence. Daarnaast houdt hij zich bezig met organisatie-inrichting en management risk management, tevens parttime docent Interne Beheersing (Nyenrode).

Heeft u vragen over onze audit en assurance dienstverlening kunt u contact op nemen met René van Ast. Hij gaat graag het gesprek met u aan om na te gaan op welke wijze wij u kunnen ondersteunen.

Frederike van der Zande-Brouwer

Vestigingsleider Woerden, Manager Audit

Frederike is sinds 2015 werkzaam bij PKF Wallast. Frederike houdt zich bezig met het uitvoeren van controleopdrachten.

Pré-auditservices

Het voor de controle in orde krijgen van de administratie en het balansdossier kan een tijdrovende en complexe taak zijn. Deze taak is belangrijker geworden nu de controlerende accountant steeds hogere eisen stelt aan de inhoud en aan de kwaliteit van het dossier, vaak een belangrijkere voorwaarde voor het overeengekomen controlebudget en het halen van de deadline.

Als pre-auditservice ondersteunt PKF Wallast u bij het verzamelen en aanleveren van de juiste informatie. Wij hebben vanuit de eigen controlepraktijk de deskundigheid van en ook ruime ervaring met de dossiervoering die door andere accountskantoren wordt gevraagd. We dragen onze deskundigheid over aan uw eigen mensen waarna zij deze vaardigheden voor toekomstige balansdossiers en bij tussentijdse afsluitingen kunnen inzetten. Daarnaast ondersteunen we u graag bij het samenstellen van de jaarrekening.

Om een soepele communicatie te waarborgen zal PKF Wallast deelnemen aan het gesprek tussen de externe accountant en uw organisatie. De betrokkenheid van PKF Wallast aan uw zijde van de tafel maakt de beheersing van het afgesproken budget eenvoudiger. Hierdoor worden lastige discussies over meerwerk vermeden, wat u, en vaak ook de controlerend accountant, als erg wenselijk zult ervaren.

Als pre-auditservice ondersteunt PKF Wallast u bij het verzamelen en aanleveren van de juiste informatie. Wij hebben vanuit de eigen controlepraktijk de deskundigheid van en ook ruime ervaring met de dossiervoering die door andere accountskantoren wordt gevraagd. We dragen onze deskundigheid over aan uw eigen mensen waarna zij deze vaardigheden voor toekomstige balansdossiers en bij tussentijdse afsluitingen kunnen inzetten. Daarnaast ondersteunen we u graag bij het samenstellen van de jaarrekening.

Advisering interne beheersing

Om uw organisatie op alle niveaus efficiënt te beheersen en aan te kunnen sturen is goede interne beheersing van belang.

Door taken en verantwoordelijkheden duidelijk te maken beperken we risico’s en voorkomen we onduidelijkheden.

Als expert op het gebied van bedrijfsprocessen ondersteunt PKF Wallast u bij de opzet van uw interne beheersing. Samen met u kijken we naar de meest praktische indeling van uw processen en waar winsten te behalen vallen. Onze multidisciplinaire adviseurs bieden u een breed scala aan oplossingen.

Als expert op het gebied van bedrijfsprocessen ondersteunt PKF Wallast u bij de opzet van uw interne beheersing. Samen met u kijken we naar de meest praktische indeling van uw processen en waar winsten te behalen vallen. Onze multidisciplinaire adviseurs bieden u een breed scala aan oplossingen.

Audit plan op maat door de auditors van PKF Wallast

Wilt u advies van de auditors van PKF Wallast? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


  Amsterdam

  Mercuriusplein 1
  2132 HA Hoofddorp

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.