Heeft u grip op uw zaak?

Accountancy

Bij accountancy wordt vaak gedacht aan het opstellen van de jaarrekening ofwel het vastleggen van het verleden. Belangrijker is de toekomst. Vandaar de ontwikkeling van onze accountancy medewerkers naar financieel specialist. Een strategie, een plan, (flexibele) begrotingen, het kunnen klankborden met je accountant over de toekomst, het zijn allemaal essentiële hulpmiddelen om de toekomst aan te kunnen.

Als ondernemer wilt u zich concentreren op uw business. Bij PKF Wallast begrijpen wij dat. Onze accountancymedewerkers nemen u veel administratieve werkzaamheden uit handen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om met u mee te denken en u te inspireren. Nog belangrijker dan vastleggen wat in het verleden gebeurd is, is kijken naar de toekomst. Dit alles doen wij op een persoonlijke manier, met een team van professionals die breder kijkt dan alleen cijfers. Samen met u zorgen wij voor juiste en tijdige informatie waarmee u grip kunt houden op uw activiteiten.

Bij accountancy wordt vaak gedacht aan het opstellen van de jaarrekening ofwel het vastleggen van het verleden. Belangrijker is de toekomst. Vandaar de ontwikkeling van onze accountancy medewerkers naar financieel specialist. Een strategie, een plan, (flexibele) begrotingen, het kunnen klankborden met je accountant over de toekomst, het zijn allemaal essentiële hulpmiddelen om de toekomst aan te kunnen.

Accountants van PKF Wallast helpen bij

Jaarrekening samenstellen door de accountants van PKF Wallast

De jaarrekening is de financiële verantwoording van uw bedrijf. Zij is een belangrijke bron van informatie omdat ze inzicht geeft in de financiële prestaties van uw onderneming. Deze informatie is ook van belang voor de fiscus of uw bank. De eisen waaraan de jaarrekening moet voldoen zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving. Wij maken gebruik van geavanceerde software die in combinatie met onze deskundigheid er voor zorgt dat de jaarrekening, of een vergelijkbare verantwoording, op een efficiënte wijze wordt opgesteld in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Onze accountants hebben specifieke kennis van veel verschillende organisaties en branches. Wij combineren deze kennis met persoonlijke betrokkenheid bij uw business. In het accountantsrapport geven we een financiële samenvatting en de belangrijkste kengetallen van uw onderneming. Deze kunnen worden gebruikt als basis voor de financiële en fiscale planning van uw onderneming. Tevens ontvangt u een samenstellingsverklaring waarin wij verantwoording afleggen over onze werkzaamheden.

De jaarrekening is de financiële verantwoording van uw bedrijf. Zij is een belangrijke bron van informatie omdat ze inzicht geeft in de financiële prestaties van uw onderneming. Deze informatie is ook van belang voor de fiscus of uw bank. De eisen waaraan de jaarrekening moet voldoen zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving. Wij maken gebruik van geavanceerde software die in combinatie met onze deskundigheid er voor zorgt dat de jaarrekening, of een vergelijkbare verantwoording, op een efficiënte wijze wordt opgesteld in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Waarom een accountantskantoor inhuren?

Op de financiële verslaggeving is specifieke wet- en regelgeving van toepassing. Onze accountants kunnen u helpen om aan deze regelgeving te voldoen en de vertaalslag te maken naar uw behoeftes aan financiële (management)informatie. Zo legt u de basis voor een goede verantwoording en krijgt u inzicht in de prestaties van uw business. Onze kennis, ervaring en betrokkenheid dragen bij aan het op een goede wijze in kaart brengen van de fiscale en financiële situatie van uw onderneming.


Financiële administratie

Het voeren van een goede financiële administratie schept helderheid in uw financiële situatie. Door de werkzaamheden aan PKF Wallast uit te besteden, bespaart u tijd en wint u aan controle en overzicht. Wanneer uw financiële administratie op orde is, ziet u hoe uw organisatie ervoor staat en welke keuzes u het beste kunt maken. Wij kunnen zowel op uw locatie uw administratieve functie vervullen als vanuit ons kantoor. Met ons online boekhoudprogramma heeft u dan doorlopend inzicht in uw administratie en financiële positie.

Ondersteuning financiële administratie

U kunt uw financiële administratie uiteraard ook zelf voeren met de ondersteuning door onze professionals. Hierbij adviseren we bijvoorbeeld over het inrichten van uw grootboek en het ontwerpen van een systematiek voor het opstellen van specificaties. We dragen hierbij onze deskundigheid over aan uw eigen mensen waarna zij deze vaardigheden zelf kunnen inzetten.

Het voeren van een goede financiële administratie schept helderheid in uw financiële situatie. Door de werkzaamheden aan PKF Wallast uit te besteden, bespaart u tijd en wint u aan controle en overzicht. Wanneer uw financiële administratie op orde is, ziet u hoe uw organisatie ervoor staat en welke keuzes u het beste kunt maken. Wij kunnen zowel op uw locatie uw administratieve functie vervullen als vanuit ons kantoor. Met ons online boekhoudprogramma heeft u dan doorlopend inzicht in uw administratie en financiële positie.

Financiële rapportages en begrotingen

Naast de jaarrekening zijn er nog een veelheid van financiële rapportages mogelijk; denk aan rapportages voor consolidatiedoeleinden, verantwoordingen voor een subsidieverlener, financiële overzichten voor managementdoeleinden. Onze accountants en adviseurs ondersteunen u hier graag bij en denken graag met u mee hoe dergelijke rapportages en verantwoording effectief en efficiënt kunnen worden opgemaakt.

Tevens kijken onze accountants en adviseurs graag me u naar de toekomst en ondersteunen wij u graag met het opstellen van begrotingen, cash flow overzichten, investeringsplannen, scenario – analyses en dergelijke.

Sonja Stam

Manager Accountancy

Sinds 2001 is Sonja werkzaam bij PKF Wallast. Ze houdt zich bezig met het samenstellen en controleren van jaarrekeningen, met name groepscontroles en internationaal.

Sonja heeft specifieke ervaring onder andere in de sectoren vastgoed, horeca en van onderhanden projecten. Daarbij is ze sinds 2019 lid van Bureau Vaktechniek Accountancy.

Krishen Gopal

Senior assistent accountancy

Krishen is met meer dan 20 jaar werkervaring met name geïnteresseerd in het ontzorgen van ondernemers op financieel en fiscaal gebied. Niet alleen de jaarrekening, maar met name met een blik vooruit. Alledaagse problemen waar de ondernemer mee worstelt. Ongevraagd en gevraagd adviseren van de ondernemer. Daar zit de toegevoegde waarde.

Intern een vraagbaak voor collega’s en tevens mede verantwoordelijk voor de vaktechnische review van jaarrekening dossiers.

Samenstellingsverklaring

Een samenstellingsverklaring is een accountantsverklaring die kan worden afgegeven door een accountant bij een door hem uitgevoerde samenstelling van een overzicht met historische financiële informatie. Vaak is dit de jaarrekening. Maar het kan bijvoorbeeld ook een verklaring zijn bij een subsidie – aanvraag, of bij de corona – steunmaatregelen als de NOW en de TVL. De toegevoegde waarde van een samenstellingsverklaring is dat zij enkel door bevoegde accountants mag worden afgegeven en dat de accountant bij de uitvoering van zijn werkzaamheden is gebonden aan richtlijnen van de beroepsorganisatie (NBA) en aan wet- en regelgeving.

Het is een bewijs van vakkundige hulp bij de totstandkoming van cijfers. Door de expertise van de accountant en de regels en richtlijnen waaraan hij is onderworpen kan men ervan uitgaan dat de cijfers op een correcte wijze zijn opgesteld. Daarmee zijn de cijfers nog niet inhoudelijk beoordeeld; het is geen controle! De samenstellingsverklaring is het sluitstuk van de jaarrekening. 

Managementinformatie

De financiële administratie is niet alleen van belang als basis voor de jaarrekening, maar zij is ook een rijke bron van informatie voor allerhanden managementrapportages, die zeer behulpzaam kunnen zijn bij het aansturen van uw onderneming. Onze accountants en adviseurs denken graag met u mee welke informatie voor u van belang is en welke rapportagevorm voor u het meest geschikt is.

Het belang van goede managementinformatie wordt nog wel eens onderschat. Weet u welke producten het meeste bijdragen aan de winst? Zijn alle kosten aan de juiste projecten gealloceerd? Is er sprake van kruisbestuiving en hoe belangrijk is dat voor uw onderneming? Wat zijn de grootste afhankelijkheidsfactoren voor bijvoorbeeld uw omzet, uw brutomarge? En zo zijn er nog legio factoren te identificeren waarvan het van enorme toegevoegde waarde is als u daar inzicht in heeft. Onze accountants en adviseurs helpen u hier graag mee.

De financiële administratie is niet alleen van belang als basis voor de jaarrekening, maar zij is ook een rijke bron van informatie voor allerhanden managementrapportages, die zeer behulpzaam kunnen zijn bij het aansturen van uw onderneming. Onze accountants en adviseurs denken graag met u mee welke informatie voor u van belang is en welke rapportagevorm voor u het meest geschikt is.


IFRS ondersteuning

De complexiteit van IFRS (International Financial Reporting Standards) vraagt om deskundig advies. De deskundigen van PKF Wallast hebben veel ervaring met IFRS-implementaties en -vraagstukken. Hierdoor kunnen wij u optimaal ondersteunen bij de verslaggeving in IFRS.

Naast IFRS bieden onze professionals ook ondersteuning bij verslaggevingsvraagstukken gebaseerd op andere verslaggevingskaders zoals Dutch GAAP en US GAAP.

Accountancy op maat door de accountants van PKF Wallast?

Wilt u gebruik maken van onze accountancy diensten? Neem dan contact op met één van onze accountants voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


  Amsterdam

  Mercuriusplein 1
  2132 HA Hoofddorp

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.