Update overzicht maatregelen coronacrisis: uitbreiding steun- en herstelpakket

29 januari 2021

Met de verzwaring van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, heeft het kabinet ook het steun- & herstelpakket uitgebreid. Deze uitbreiding staat in het teken van verhoging van de tegemoetkomingen en verlenging van de maatregelen. Hierbij treft u onze beschrijving van een selectie van de in onze ogen belangrijkste wijzigingen en uitbreidingen. Zoals u inmiddels van ons gewend bent, hebben wij de maatregelen ook verwerkt in een handig overzicht. Klik hier voor het overzicht.

Het merendeel van de regelingen van het kabinet zijn generiek en sluiten aan bij de mate van omzetverlies. Stijgt het omzetverlies, bijvoorbeeld door verplichte sluiting, dan stijgt de tegemoetkoming ook. Hierdoor zijn er vooralsnog geen nieuwe regelingen geïntroduceerd.
Het eerder aangekondigde afbouwpad is losgelaten en het kabinet heeft aangekondigd dat het steun- en herstelpakket, in dezelfde vorm als in het eerste kwartaal, ook in het tweede kwartaal van 2021 zal gelden.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Met de TVL kunnen ondernemers aanspraak maken op een vergoeding voor hun vaste lasten. De TVL is op enkele punten aangepast en de steun uitgebreid. Het kabinet heeft het minimale omzetverlies verlaagd naar 30%.

De TVL staat momenteel (let op, tot 29 januari 17:00 uur) nog open voor het vierde kwartaal van 2020. Het omzetverlies over dit kwartaal moet aan de hand van de omzet in het vierde kwartaal van 2019 worden vastgesteld.

 

De TVL voor het eerste kwartaal van 2021 zal naar verwachting in februari worden opengesteld. Aangezien in het eerste kwartaal van 2020 al enkele ondernemers waren geconfronteerd met een lockdown, acht het kabinet dit kwartaal niet representatief. Om die reden moet het worden berekend in vergelijking tot het eerste kwartaal van 2019.

De subsidie bedraagt 85% van de vaste lasten. De vaste lasten worden via een fictie berekend. Op basis van de SBI-code van de onderneming wordt een percentage van de omzet als vaste lasten verondersteld. Het maximale subsidiebedrag is vastgesteld op € 330.000 per kwartaal.

 

De TVL wordt vanaf het eerste kwartaal van 2021 ook opengesteld voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Zij kunnen aanspraak maken op een maximale subsidie van € 400.000. Het kabinet heeft ook oog voor kleinere ondernemers. Zo is het minimum subsidiebedrag verhoogd naar € 1.500 per ondernemer en wordt momenteel de drempel van € 3.000 vaste lasten per kwartaal onderzocht en mogelijk nog verlaagd.

 

Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De steun via de NOW-regeling wordt ook aangepast. De vergoeding wordt verhoogd naar 85%. De aanvraag voor de maanden januari, februari en maart zal op 15 februari worden opengesteld.

 

Verlenging voorraadsubsidie gesloten detailhandel

De langere verplichte sluiting heeft tot gevolg dat veel voorraden economisch niet meer bruikbaar zijn. Om ondernemers voor dit verlies te compenseren is de voorraadsubsidie verhoogd en verlengd. Deze subsidie is vormgegeven als een opslag van 21% op het TVL-percentage. Deze tegemoetkoming / opslag kent een maximum van €200.000.

 

Starters

Het kabinet heeft ook oog voor startende ondernemers die, wegens een gebrek aan referentieomzet, geen aanspraak kunnen maken op veel regelingen. Om deze groep tegemoet te komen heeft het kabinet extra corona-overbruggingskredieten aangekondigd.
Verder is het kabinet nog aan het onderzoeken hoe zij specifiek starters tegemoet kan komen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen voor wat betreft deze regeling.

 

Uitstel van betaling belastingschulden

Het kabinet verlengt het uitstel van betaling tot 1 juli 2021. Tot die datum kunnen ondernemers bijzonder uitstel van betaling aanvragen of (eerder genoten uitstel) verlengen. Als u al verlenging van het uitstel van betaling heeft aangevraagd en gekregen, wordt uw uitstel automatisch verlengd tot 1 juli 2021.

Het uitstel van betaling is een toegangsticket tot de aangekondigde betalingsregeling. Met deze betalingsregeling zal de opgebouwde belastingschuld in 36 maanden moeten worden terugbetaald startend vanaf (vooralsnog) 1 oktober 2021.

 

Verlaging gebruikelijk loon

In 2020 konden aanmerkelijkbelanghouders hun gebruikelijk loon verlagen aan de hand van het geleden omzetverlies. Deze regeling is voor 2021 verlengd en is op enkele punten gewijzigd. Zo zal de omzet over heel 2021 moeten worden vergeleken met 2019. Het omzetverlies moet minimaal 30% bedragen.

 

Daarnaast heeft het kabinet ook besloten andere maatregelen te verlengen, waaronder:

  • de versoepeling in het kader van het urencriterium voor ondernemers voor de inkomstenbelasting;
  • de mogelijkheid voor werkgevers een reiskostenvergoeding bij gewijzigd reisgedrag netto te verstrekken. Deze goedkeuring loopt nu tot 1 april 2021;
  • de verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling voor 2021 tot 3% over de eerste €400.000;
  • de verlenging van het uitstel voor verschillende administratieve verplichtingen in de loonheffingen. Deze goedkeuring is verlengd tot 1 juli 2021;
  • de verlenging van het akkoord met België en Duitsland inzake de belastingheffing van grenswerkers. Deze goedkeuring is verlengd tot 1 juli 2021;
  • de verlenging van de toepassing van het btwnultarief op mondkapjes, het uitlenen van zorgpersoneel, coronavaccins en coronatestkits. Deze goedkeuring is verlengd tot 1 juli 2021;
  • de verlenging van de goedkeuring voor de toepassing van de hypotheekrenteaftrek ondanks betaalpauzes. Deze goedkeuring is verlengd tot 1 juli 2021.

Wij gaan ervan uit dat u met deze beschrijving en bijgevoegd overzicht voldoende bent geïnformeerd over de nieuwste wijzigingen. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.