Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten

19 juni 2020

Op 8 juni 2020 heeft Minister Koolmees de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (hierna: TOFA) gepubliceerd. De TOFA is bedoeld voor flexwerkers die door de coronacrisis substantieel inkomensverlies hebben geleden en daarbij geen aanspraak kunnen maken op bijstand en/of een socialezekerheidsuitkering. De TOFA biedt een tegemoetkoming van EUR 550 bruto per maand en wordt door het UWV verstrekt over de maanden maart, april en mei 2020.

Voorwaarden TOFA

 

Een flexwerker heeft recht op een tegemoetkoming onder de TOFA als hij/zij:

 

  1. als werknemer in februari 2020 ten minste EUR 400 aan loon heeft genoten;

  2. als werknemer in maart 2020 minstens EUR 1 aan loon heeft genoten;

  3. op 1 april 2020 achttien jaar of ouder was en de AOW-leeftijd nog niet had bereikt;

  4. in april 2020 ten minste 50% minder loon heeft genoten in vergelijking met het genoten loon in februari 2020;

  5. in april 2020 maximaal EUR 550 aan loon heeft genoten;

  6. schriftelijk verklaart als gevolg van geleden inkomensverlies de tegemoetkoming nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten van het levensonderhoud. Deze verklaring is subjectief en er is geen beoordelingskader; en

  7. schriftelijk verklaart over de periode april 2020 geen loondervingsuitkering of een uitkering toegekend te hebben gekregen, dan wel een vergelijkbare uitkering toegekend te hebben gekregen op grond van een buitenlandse wettelijke regeling.

 

Proces van aanvraag, toekenning en uitbetaling

 

Het UWV zal digitaal een aanvraagformulier beschikbaar stellen op www.uwv.nl. De aanvrager vult het aanvraagformulier in via DigiD en verstrekt o.a. het burgerservicenummer, de geboortedatum, het telefoonnummer en het bankrekeningnummer waarop kan worden uitbetaald. Het aanvraagformulier kan ook schriftelijk worden aangevraagd en per post worden ingediend. Het UWV controleert het aanvraagformulier en maakt de tegemoetkoming zo snel mogelijk over aan de aanvrager. De aanvraag kan vanaf 22 juni 2020 tot uiterlijk 12 juli 2020 worden ingediend.

 

Nadat de tegemoetkoming is toegekend, kan het UWV indien nodig nadere informatie en bewijsstukken opvragen. Degene aan wie de tegemoetkoming is toegekend, is verplicht tot vijf jaar na toekenning hieraan mee te werken.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw relatiemanager of een van de bedrijfsjuristen van PKF Wallast.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.