Regeling NOW 3 gepubliceerd

26 oktober 2020

Op 9 oktober 2020 heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling NOW 3 gepubliceerd in de Staatscourant. Uit de definitieve regeling NOW 3 volgen een aantal toevoegingen op onze eerdere aankondiging over de NOW 3 op de website (aankondiging NOW 3 te raadplegen klik hier). In deze bijdrage bespreken wij deze aanvullingen.

Nadere verplichtingen voor de werkgever NOW 3

Onder de NOW 3 zijn er vergaande verplichtingen met betrekking tot de begeleiding van werknemers naar nieuw werk. Zo is de werkgever verplicht om bij te dragen aan de begeleiding van werknemers naar ander werk, indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt of wordt beëindigd. Deze verplichting betreft een inspanningsverplichting van de werkgever. De werknemer krijgt geen baangarantie.

 

Daarnaast moet de werkgever die tijdens de subsidieperiode bij het UWV een verzoek indient om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag, verplicht contact opnemen met het UWV. Het UWV zal de werkgever vervolgens ondersteunen bij de begeleiding van de werknemer (waar ontslag voor wordt aangevraagd) naar ander werk. Indien de werkgever geen contact opneemt met het UWV, dan wordt de subsidie bij vaststelling met 5% verlaagd. Het UWV doet zelf onderzoek bij vaststelling van de subsidie of de werkgever heeft voldaan aan deze verplichting. Een werkgever die gebruik maakt van de NOW subsidie wordt op deze manier gemotiveerd om werknemers zo goed mogelijk naar nieuw werk te begeleiden.

 

Geen dividend/bonussen of inkoop eigen aandelen over 2021

In de NOW 1 en NOW 2  zijn regelingen opgenomen die zien op een verbod op het uitkeren van dividend/bonussen en de inkoop van eigen aandelen over het jaar 2020. De NOW 3 heeft een met NOW 2 vergelijkbaar verbod voor subsidieontvangers die bij vaststelling van de subsidie verplicht een accountantsverklaring moeten overleggen (subsidievoorschot van € 100.000 of meer / vaststelling subsidie € 125.000 of meer). Indien NOW 3 subsidie wordt aangevraagd en ontvangen over tranche 4 (januari 2021 t/m maart 2021) en tranche 5 (april 2021 t/m juni 2021), dan geldt dit verbod voor het boekjaar 2021. Het verbod op het uitkeren van dividend of bonussen c.q. inkopen van eigen aandelen bij een beroep op tranche 3 (oktober 2020 t/m december 2020) NOW 3 geldt wel nog voor het jaar 2020. Dit betekent dat indien een werkgever een beroep doet op NOW 1, NOW 2 en NOW 3 (tranche 3, 4 en 5), deze werkgever geen dividend of bonussen mag uitkeren c.q. eigen aandelen mag inkopen over de boekjaren 2020 en 2021.

 

Voor vragen en/of overleg naar aanleiding van deze bijdrage verwijzen wij u door naar uw RM of een bedrijfsjurist van PKF Wallast.

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl