Proces Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

10 april 2020

(Laatst bijgewerkt: 9 april 2020)

Wij hebben voor u het proces van de aanvraag van de NOW-regeling inzichtelijk gemaakt. Het gehele proces bestaat uit zes fasen.

Fase I

Berekening NOW-subsidie

Fase II

Werknemers op de hoogte stellen

Wij hebben voor u een rekenmodel¹ dat wij samen met u kunnen invullen. Daarbij krijgt u inzicht in de hoogte van de NOW-subsidie.

De algemene formule is:

Omzetdaling gedurende drie maanden × loonsom januari 2020 × 3 × 1,3 × 0,9

 

 • Verschaf zowel uw vaste als flexibele werknemers duidelijkheid.

 • Licht indien aanwezig de PVT / de OR in.

 • Tref eventuele andere maatregelen.

Fase III

Aanvraag voorschot

Fase IV

Ontvangst voorschot

Vul het formulier in op de website van UWV.

De uiterste datum is 31 mei 2020.

 

Benodigdheden:

 • Loonheffingennummer

 • Verwacht percentage omzetdaling

 • Rekeningnummer zoals bekend bij Belastingdienst

 • Kopie bankafschrift

 • Zaaknummer aanvraag werktijdverkorting (indien van toepassing)

 

 • De formele beslistermijn is 13 weken.

 • UWV streeft ernaar om bij een positief oordeel de termijn te verkorten naar 2 tot 4 weken.

 • Het voorschot bedraagt 80% van de subsidie en wordt in drie termijnen uitbetaald.

Fase V

Aanvraag definitieve subsidie

Fase VI

Ontvangst definitieve subsidie

In te dienen op de website van UWV binnen 24 weken na einde driemaandsperiode van de omzetdaling.

 

Benodigdheden:

 • Onderbouwing definitieve omzetdaling

 • Eventuele accountantsverklaring²

 • De formele beslistermijn is 52 weken.

 • UWV streeft naar een beslissing binnen 22 weken.

 • De uitkomst kan een terugbetaling³ zijn.

 • Verifieer de uitkomst met ons rekenmodel.

 • De bezwaartermijn loopt tot zes weken na datum vaststelling.

1. Ons rekenmodel is gebaseerd op de NOW-regeling die laatstelijk is aangepast per 3 april 2020.

2. Het is nog niet bekendgemaakt welke bedrijven de aanvraag zonder verklaring mogen indienen.

3. Van terugbetaling kan sprake zijn in het geval de totale loonsom maart t/m mei lager is dan 3× totale loonsom januari en/of de omzetdaling lager uitvalt dan verwacht bij de aanvraag van het voorschot.

 

De inhoud is uitsluitend voor informatieve doeleinden opgesteld. PKF Wallast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen die kunnen optreden indien op basis van deze publicatie al of niet wordt gehandeld.

Deze publicatie gaat uitsluitend over het proces van de aanvraag van de NOW-regeling en niet over de inhoud van deze regeling.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.