Kabinet kondigt uitbreiding en versterking corona steun- en herstelpakketten aan

15 december 2020

Het kabinet heeft op 9 december 2020 aangekondigd de lopende steun- en herstelpakketten in het eerste kwartaal van 2021 verder uit te breiden en te zullen versterken. Deze aankondiging komt als reactie op de aanhoudende overheidsmaatregelen en zien op het behoud van banen en bedrijven. In deze bijdrage zetten wij de gevolgen uit de aankondiging van het kabinet voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3 (NOW 3), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en (nieuwe) steunmaatregelen nader voor u uiteen.

Gevolgen voor NOW 3

Het kabinet heeft aangekondigd dat – ondanks eerdere berichtgeving – de subsidiehoogte in de NOW 3 niet zal worden afgebouwd. Dit betekent dat de subsidie in het tweede tijdvak van NOW 3 (januari t/m maart 2021) gelijk blijft aan de subsidiehoogte in het eerste tijdvak van de NOW 3 (oktober t/m december 2020). Aanvragers blijven daarmee aanspraak maken op 80% loonsubsidie (in plaats van 70%). Daarnaast blijft in het eerste kwartaal van 2021 de drempel voor het aanvragen van NOW 3 subsidie staan op 20% omzetdaling en mag de loonsom met 10% worden verlaagd.

 

N.B. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen heeft het kabinet de deadline voor aanvragen op basis van het eerste tijdvak van NOW 3 verlengd. Werkgevers kunnen nog een aanvraag indienen tot en met 27 december 2020.

 

Gevolgen voor TVL

De TVL zal net zoals de NOW 3 niet verder worden afgebouwd. Dit betekent voor de TVL dat vanaf 1 januari 2021 hetzelfde percentage omzetverlies (30%) blijft gelden als in het laatste kwartaal van 2020. De TVL blijft ook in 2021 openstaan voor alle sectoren (SBI-codes). Het subsidiepercentage voor de TVL wordt daarnaast verhoogd. Aanvragers kunnen aanspraak maken op subsidiepercentages van 50% bij 30% omzetderving tot 70% bij 100% omzetderving, met een maximum aan te ontvangen subsidie van EUR 90.000 per kwartaal. Het kabinet heeft besloten deze verruiming van de subsidiepercentages in zowel het vierde kwartaal van 2020 als het eerste kwartaal van 2021 door te voeren.

 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het kabinet introduceert daarnaast de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK voorziet in financiële steun voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Huishoudens die door omstandigheden niet meer de noodzakelijke kosten kunnen betalen kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand bij de gemeenten. Naar verwachting zal de uitwerking van de TONK met de gemeenten op 1 februari 2021 gereed zijn.

 

Fiscale maatregelen

Ook op fiscaal gebied heeft het Kabinet verdere versoepelingen aangekondigd. De verwachting is dat met de, naar verwachting, vanavond af te kondigen strenge lockdown, deze maatregelen mogelijk worden uitgebreid of nieuwe maatregelen worden geïntroduceerd. We informeren u onderstaand over de maatregelen die al bekend waren gemaakt.

 

Uitstel van betaling

De maatregelen met betrekking tot het uitstel van betaling voor belastingschulden wordt door het kabinet verlengd tot 1 april 2021. U kunt dus tot 1 april 2021 een verzoek doen om een eerder verkregen uitstel te verlengen of voor de eerste keer uitstel van betaling aanvragen.

Als u eerder verlenging van het verkregen uitstel van betaling heeft aangevraagd en gekregen, dan wordt dit uitstel automatisch verlengd tot 1 april 2021.
De tijdens het uitstel van betaling opgebouwde belastingschuld zult u, volgens een nog te ontvangen betalingsregeling, in 36 maanden moeten terugbetalen vanaf 1 juli 2021.

 

Andere nieuwe maatregelen van het kabinet zijn:

  • Introductie van het 0% tarief op COVID19-vaccins en -testkits;
  • Vrijstelling van inkomsten en vennootschapsbelasting voor voorraad- en aanpassingskosten van de horeca.

 

Naast deze nieuwe maatregelen worden andere fiscale maatregelen, die aflopen op 31 december 2020, verlengd tot 1 april 2021. Het gaat daarbij om:

  • Het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
  • Het akkoord met België en Duitsland over de belastingheffing van grenswerkers;
  • De vrijstelling voor een aantal Duitse nettouitkeringen;
  • Verlenging van de onderworpenheid van mondkapjes aan het 0% btwtarief;
  • Het behoud van hypotheekrenteaftrek voor particulieren in het geval van een hypotheekbetaalpauze.

Afsluiting

Klik hier voor een volledig overzicht van alle tijdelijke financiële regelingen m.b.t. coronacrisis.

Voor vragen en/of overleg naar aanleiding van deze bijdrage verwijzen wij u door naar uw RM of een bedrijfsjurist van PKF Wallast.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.