Maatregelen Btw/Douane/Accijns

Hieronder zijn de verschillende maatregelen op het gebied van indirecte belastingen, zoals btw, douane en accijns opgenomen. De grootste wijziging betreft de verlaging van het btw-tarief op zonnepanelen naar 0%. Verder valt op dat er weinig significante veranderingen zijn; het gaat vooral om diverse wijzigingen op het gebied van accijns en verbruiksbelasting.

Btw-nultarief voor zonnepanelen op woningen

Het is EU-lidstaten toegestaan om het btw-tarief van 0% toe te passen op de levering en installatie van zonnepanelen en op zonnepanelen als dakbedekking op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 gebruikmaken van deze mogelijkheid. Op dit moment is de levering en installatie van zonnepanelen belast met 21% btw en kunnen particulieren de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen als btw-ondernemer terugvragen. Door invoering van het 0%-tarief kunnen de teruggaveverzoeken door particulieren achterwege blijven. Dit levert voor deze particulieren en de Belastingdienst minder administratieve handelingen op.

Overigens wordt ook de bestedingsbelasting op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba aangepast met de verlaging in Nederland indachtig. De bestedingsbelasting voor elektriciteitsbedrijven ten aanzien van de (op)levering van zonnepanelen en windturbines zal verlaagd worden naar nihil. Voor ondernemers andere dan elektriciteitsbedrijven en particulieren wordt de invoer, levering en installatie van zonnecollectoren en windturbines geheel vrijgesteld van de bestedingsbelasting.

Commentaar van PKF Wallast

Met deze maatregel komt er in veel gevallen een einde aan de noodzaak om je als particulier te registreren voor de btw om de btw die op de aanschaf drukte in aftrek te brengen. Formeel kwalificeren particulieren die tegen een vergoeding stroom terugleveren nog steeds als ondernemer voor de btw, wat tot een btw-registratieplicht leidt. De Kleine-OndernemersRegeling (KOR) kent echter geen aanmeldverplichting en er geldt een registratiedrempel van een omzet van 1.800 per jaar. Hierdoor hoeven particulieren met minder omzet dan hiervoor vermeld toch niet te registreren voor de btw en vallen ook deze administratieve lasten weg. 

 Particulieren die zonnepanelen voor op of in de onmiddellijke nabijheid van hun woning aan willen schaffen, doen er – vanuit btw-perspectief – goed aan om dit uit te stellen tot 1 januari 2023. Dit voorkomt de administratieve handelingen die gepaard gaan met het terugvragen van btw.

Herstelwetgeving lachgas

Op basis van een uitspraak uit 2021 van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is de levering van lachgaspatronen belast tegen het verlaagde btw-tarief van 9%. Deze uitspraak wijkt af van het standpunt dat eerder was ingenomen in een beleidsbesluit van de staatssecretaris. Door deze maatregel zal het algemene btw-tarief van 21% met ingang van 1 januari 2023 van toepassing zijn op de levering van lachgaspatronen. Het kabinet acht dit wenselijk aangezien lachgas-patronen in de praktijk gebruikt kunnen worden als recreatief roesmiddel.

De levering van lachgas dat kwalificeert als geneesmiddel blijft wel onderworpen aan het verlaagde tarief.

Commentaar van PKF Wallast

Naar verwachting raakt deze maatregel vooral particulieren, omdat professionele gebruikers van lachgaspatronen (zoals restaurateurs) veelal een volledig recht op aftrek zullen hebben.

Jan Sanders

PARTNER BTW- EN DOUANE PRAKTIJK, VESTIGINGSLEIDER DELFT EN ROTTERDAM

Onze btw specialist Jan Sanders is samen met zijn team beschikbaar om met u van gedachten te wisselen. Jan werkt sinds 2019 bij PKF Wallast, waar hij de Btw- & Douanepraktijk leidt. Daarnaast is Jan al jarenlang lid van de sectie Omzetbelastingspecialisten van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Verder publiceert hij met grote regelmaat in Nederlandse en Internationale vakbladen en is hij hoofdredacteur van BtwBrief.

Ali Aktas

DOUANE SPECIALIST

Ali Aktas heeft ruime ervaring met het adviseren van ondernemers die internationaal zaken doen en het implementeren van verschillende douanevraagstukken in afstemming met Douane. Goed opgezette douaneprocessen kunnen risico’s beperken en in sommige gevallen mogelijkheden bieden tot optimalisatie binnen bedrijven.

Intrekking btw-verlaging op energie

Met ingang van 1 juli 2022 werd het btw-tarief op energie van 21% verlaagd naar 9%. Dit was bedoeld als tijdelijke maatregel tot en met 31 december 2022 met als doel de energierekening te drukken. Deze tijdelijke maatregel wordt met ingang van 1 januari 2023 ingetrokken, zo blijkt uit een bijlage bij de miljoenennota. Het kabinet acht het wenselijk op andere manieren de hogere energierekening te verminderen.


Verlenging korting accijns op brandstof

Met ingang van 1 april 2022 werd de accijns op benzine, diesel en LPG met 21% verlaagd vanwege de stijgende brandstofprijzen. Deze tijdelijke maatregel zou in beginsel gelden tot en met 31 december 2022, maar wordt nu verlengd tot en met 30 juni 2023.

Voor de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 wordt de accijns nog gedeeltelijk verlaagd. De helft van de oorspronkelijke verlaging blijft in stand maar indexatie die plaatsgevonden zou hebben per 1 januari 2023 en de uitgestelde verhoging van de accijns op diesel worden ook doorgevoerd.

Accijnstarieven op brandstof in eurocent/liter:

Brandstof

Tarieven per 1-1-2022

Tarieven per 1-4-2022

Tarieven per 1-1-2023

Tarieven per 1-7-2023

Benzine

82,4

65,1

65,1

78,91

Diesel

52,8

41,7

41,7

51,63

LPG

19,43

15,35

15,35

18,62


Verhoging accijns op tabak

De accijns op tabak wordt in twee stappen verhoogd. De eerste stap zal in april 2023 plaatsvinden en de tweede stap in april 2024. Het tarief van de accijns op rooktabak per kilogram en de accijns van 1000 stuks sigaretten wordt op beide momenten verhoogd met € 52,72. De accijns op sigaren wordt telkens met 1 procentpunt verhoogd.

Verhoging verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de verbruiksbelasting op alcoholvrije drank met € 11,37 per hectoliter alcoholvrije drank verhoogd. Hierdoor komt de verbruiksbelasting uit op € 20,20 per hectoliter alcoholvrije drank.

Met ingang van 1 januari 2024 wordt mineraalwater van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken uitgezonderd. Om budgettaire redenen wordt daarnaast het tarief per hectoliter alcoholvrije drank verhoogd naar € 22,67.

Verhoging accijns op bier

Om te bewerkstelligen dat voor lichte bieren ten minste hetzelfde tarief blijft gelden als voor alcoholvrije dranken, zal het laagste accijnstarief op bier met ingang van 1 januari 2023 en 1 januari 2024 met dezelfde bedragen worden verhoogd als het tarief op alcoholvrije dranken.

Het accijnstarief op lichte bieren is momenteel € 8,83 en wordt verhoogd naar € 20,20 per 1 januari 2023, en naar € 22,67 per 1 januari 2024.


Heeft u vragen over de gevolgen van de maatregelen voor u of uw onderneming?

Onze professionals staan klaar om u te ondersteunen bij uw vraagstukken. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.


  Amsterdam

  Beechavenue 78-80
  1119 PW Schiphol-Rijk

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF International – a global network of independent firms.
  PKF International Limited is a family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.
  "PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International and member firms of the PKF International Network. They may not be used by anyone other than a duly licenced member firm of the Network.