Zowel onttrekking als gebruikelijk loon leidt tot naheffing

20 januari 2020

Een vennootschap die werkgever is, mag een onttrekking in mindering brengen op het toe te passen gebruikelijk loon. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de Belastingdienst de onttrekking heeft aangemerkt als loon.

Een werkgever, een Nederlandse vennootschap, krijgt naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd. De werkgever begint een beroepsprocedure tegen deze naheffingsaanslagen. Voor Hof Den Bosch stelt de werkgever dat de Belastingdienst ten onrechte de gebruikelijkloonregeling heeft toegepast. Het controlerapport van de fiscus maakt namelijk melding van onttrokken bedragen. De werkgever meent dat deze onttrekkingen in mindering komen op het gebruikelijk loon. Het hof oordeelt echter dat deze onttrekkingen alleen in mindering komen op het gebruikelijk loon als de inspecteur ze als (verkapt) loon heeft bestempeld. Het hof constateert dat de Belastingdienst de onttrekkingen niet als loon heeft aangemerkt. Was dat overigens wel gebeurd, dan was nog sprake geweest van loon waarover de fiscus mocht naheffen. Alleen de omschrijving van het loon was anders geweest.

De werkgever beweert vervolgens dat de fiscus ten onrechte de bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak niet heeft afgetrokken van het gebruikelijk loon. Even lijkt dit standpunt de werkgever te helpen. Het hof is het namelijk met de vennootschap eens dat de bijtelling in beginsel in mindering komt op het gebruikelijk loon. De Belastingdienst maakt echter aannemelijk dat de som van het toegepaste fictieve loon en de bijtelling niet meer bedragen dan 75% van het loon dat gebruikelijk is voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het gevolg is dat de naheffingsaanslag niet te hoog vastgesteld. Het hof verklaart het hoger beroep van de werkgever ongegrond.

 

Bron: Hof Den Bosch 09-01-2020, nr. 18/00705 en 18/00706 (gepubl. 10-01-2020) (ECLI:NL:GHSHE:2020:63)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.