Zekerheid stellen is geen overdracht economische eigendom

28 december 2022

Als een dga zijn aandelen als zekerheid stelt, heeft hij daarmee nog niet meteen de economische eigendom van deze aandelen overgedragen. Hij blijft dus een aanmerkelijk belang houden.

Sinds de oprichting van een beheer-Limited (beheer-Ltd) is een vrouw de enige aandeelhouder en bestuurder van die vennootschap. De beheer-Ltd is enig aandeelhouder en bestuurder van een andere Ltd. Deze Ltd. is de beherend vennoot van een commanditaire vennootschap (cv) met een andere vennootschap, terwijl de vrouw een gevolmachtigde van de cv is. Wanneer de vrouw geld leent, sluit zij met haar schuldeiser en de beheer-Ltd een pledge overeenkomst. Daarmee verkrijgt de schuldeiser het recht op dividenden van de beheer-Ltd. De echtgenoot van de vrouw is enig aandeelhouder en bestuurder van een holding. Deze holding heeft alle aandelen in een bv gekocht. De Belastingdienst stelt dat de vrouw en haar echtgenoot een aanmerkelijk houden (ab) in de Ltd. en de bv. Omdat de echtgenoten bedragen onttrekken aan de Ltd en de bv en werkzaamheden verrichten voor de bv, is sprake van inkomen uit ab en van gebruikelijk loon.

Maar het echtpaar betwist deze stellingen van de inspecteur. Volgens de vrouw is door de pledge overeenkomst de economische eigendom bij de schuldeiser beland. Daarnaast stelt haar echtgenoot dat de aandelen van de bv niet rechtsgeldig zijn overgedragen aan zijn holding. Gerechtshof Den Haag gaat niet mee met deze stellingen. Ten eerste is de pledge overeenkomst aangegaan om zekerheid te stellen en niet om de economische eigendom van de beheer-Ltd. over te dragen. De vrouw is dus juridisch en economisch eigenaar van de beheer-Ltd. Wat betreft de overdracht van de aandelen in de bv merkt het hof het volgende op. De partijen hebben in ieder geval gedaan alsof de overdracht rechtsgeldig was, ook naar buiten toe. De man maakt evenmin aannemelijk dat hij niet de indirecte grootaandeelhouder van de bv is.

Bron: Hof Den Haag 08-11-2022 (gepubl. 14-12-2022) (ECLI:NL:GHDHA:2022:2329) en (ECLI:NL:GHDHA:2022:2330)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.