Zakelijkheid per boeking in rekening-courant beoordelen

22 mei 2019

In geval van verstrekking van gelden in rekening-courant is sprake van diverse momenten waarop een crediteur gelden aan een vennootschap heeft verstrekt. Steeds zal bij elke geldverstrekking moeten worden beoordeeld of een willekeurige derde het debiteurenrisico zou hebben aanvaard van die geldverstrekking.

Een dga heeft samen met twee andere dga’s alle aandelen in een holding. Deze holding heeft op haar beurt alle aandelen in een bv, die tot doel heeft de exploitatie van een schoenen- en riemenwinkel. In 2013 is de financiële positie van de schoenen- en riemenwinkel verslechterd en uiteindelijk is deze bv ontbonden. De dga heeft een rekening-courantverhouding met de holding gehad. In 2012 verstrekt de dga in rekening-courant aan de holding een bedrag van € 16.000 met omschrijving ‘EV’. Verder vinden er in 2010 en 2011 diverse geringe boekingen plaats. In 2013 heeft de dga hogere bedragen in rekening-courant verstrekt. In geschil bij Hof Den Bosch is de afwaardering van de rekening-courant bij de dga. Het hof is van oordeel dat elke boeking in rekening-courant op zijn zakelijkheid moet worden beoordeeld. Bij twee boekingen staat de omschrijving ‘EV’. Het hof veronderstelt dat dit staat voor eigen vermogen. Verlies nemen op eigen vermogen is niet mogelijk volgens het hof. Het bedrag van € 16.000 is niet aftrekbaar. Verder is het hof van oordeel dat de stortingen in 2010 en 2011 beperkt van omvang zijn en dat het doen van beperkte verstrekkingen van gelden in rekening-courant gebruikelijk is. Verliesneming op deze verstrekkingen in rekening-courant is daarom mogelijk. Voor de verstrekking van gelden in rekening-courant in 2013 ligt dit anders. In 2013 is duidelijk dat de holding en de werkmaatschappij geen verhaal meer kunnen bieden vanwege de slechte financiële resultaten. De dga kan ook geen rente vaststellen op de rekening-courantvordering die het risico op niet-terugbetaling compenseert, anders dan een winstdelende rente. De dga kan voor de verstrekkingen in 2013 in rekening-courant daarom geen afwaarderingsverlies nemen.

 

Bron: Hof Den Bosch 21-2-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.