Winstaandeel dat toekomt aan ander is geen afsluitprovisie

22 augustus 2023

Als een bv in het kader van een samenwerkingsovereenkomst in de toekomst een winstaandeel moet afstaan aan een ander, vormt dat geen aftrekbare afsluitprovisie.

Een bank dreigt over te gaan tot executoriale verkoop van vastgoed van een moedermaatschappij van een fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting. Om dit te voorkomen, gaat de FE op zoek naar een externe financier. Zij vindt inderdaad een bv die bereid is financiering te verlenen en sluit met deze bv een samenwerkingsovereenkomst. Op grond van deze samenwerkingsovereenkomst is de bv gerechtigd tot 50% van het deel van de toekomstige meeropbrengsten op het vastgoed van de FE dat meer bedraagt dan € 5 miljoen. De FE wil in dat verband in haar aangifte 2014 een bedrag van € 2,5 miljoen aftrekken. Zij stelt namelijk dat haar onroerende zaken een waarde van minimaal € 10 miljoen hebben. Volgens zowel de Belastingdienst als Rechtbank Zeeland-West-Brabant is deze aftrek niet toegestaan.

 

Verarming vanwege toekomstige overdracht?

De FE gaat vervolgens in hoger beroep. Zij verwijst naar een vaststellingsovereenkomst (VSO) met de inspecteur in het kader van de successieheffing in verband met het overlijden van de voormalige dga van de moedermaatschappij. Uit deze VSO volgt dat de aandelen van de moedermaatschappij zijn gewaardeerd op € 10 miljoen. De FE leidt hieruit af dat haar onroerende zaken een waarde van € 10 miljoen hebben. Uitgaande van een toekomstige overdracht van het vastgoed tegen een waarde van € 5 miljoen aan de bv en het delen in de meeropbrengst op 50%-50%-basis, verarmt zij met een bedrag van € 2,5 miljoen. De FE merkt dit bedrag aan als een afsluitprovisie.

 

FE alleen belast over eigen winstaandeel

Hof Den Bosch gaat ervan uit dat de overeenkomst tussen de FE en de bv zakelijk is. Dan nog ziet de FE hooguit af van een deel van eventuele toekomstige winsten die zijn te behalen met de toekomstige ontwikkeling van het vastgoed. Dat is iets anders dan een afsluitprovisie. Mocht de FE in de toekomst daadwerkelijk winst op vastgoedtransacties behalen, dan hoeft zij slechts over haar aandeel belasting te betalen. Het deel dat toekomt aan de bv behoort niet tot de winst van de FE en is daarom niet als een last in 2014 te nemen. Het hof verklaart het hoger beroep van de FE ongegrond.

 

Bron: Hof Den Bosch 15-02-2023 (gepubl. 10-08-2023) (ECLI:NL:GHSHE:2023:588)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.