Wijziging in nieuwe KOR

25 september 2019

In verband met een arrest van het Europese Hof van Justitie is een artikel in de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting ingetrokken. Als gevolg van het arrest kunnen ondernemers die btw berekenen over de winstmarge, voor toepassing van de nieuwe KOR niet slechts de belaste marge in aanmerking nemen maar moeten zij uitgaan van de totaal ontvangen bedragen.

Wederverkopers en ondernemers die de reisbureauregeling toepassen en die zich al hebben aangemeld voor toepassing van de nieuwe KOR wordt daarom aangeraden opnieuw te bekijken of zij voldoen aan de omzetgrens van de KOR. Deze ondernemers hebben geen rekening kunnen houden met deze wijziging. Voldoen ondernemers door deze wijziging zijn niet (meer) aan de omzetgrens, dan is voor een juiste administratieve verwerking van de afmelding voor de KOR nodig dat zij hun eerdere aanmelding vóór 20 november 2019 corrigeren.

In het arrest heeft het EU HvJ bepaald dat de omzet die als maatstaf dient voor de toepassing van de KOR wordt gevormd door het totale bedrag van de door belastingplichtige wederverkopers ontvangen bedragen, de btw niet inbegrepen. Het maakt daarbij niet uit op welke wijze deze bedragen belast zullen worden en dus ook niet dat deze bedragen door de heffing over de winstmarge maar gedeeltelijk belast worden. Ondernemers die de margeregeling toepassen, mogen voor de toepassing van de KOR niet slechts uitgaan van de belaste marge, maar moeten uitgaan van de behaalde omzet. Volgens het EU HvJ zijn de KOR en de margeregeling twee onafhankelijk werkende bijzondere regelingen, waarbij de toepassing van de ene regeling beoordeeld moet worden zonder rekening te houden met de andere regeling. Het doel van de KOR is namelijk een vereenvoudiging voor kleine ondernemers wat betreft boekhoudkundige en administratieve verplichtingen, om de oprichting van kleine ondernemingen te bevorderen en het concurrentievermogen te versterken. Het is, aldus het EU HvJ, niet de bedoeling dat grote ondernemers eenzelfde versterking van het concurrentievermogen genieten. Grote ondernemers die wederverkoper van gebruikte goederen zijn en een hoge omzet en lage winstmarge realiseren, zouden een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel kunnen hebben als zij de KOR zouden kunnen toepassen. Hoewel het arrest alleen de margeregeling voor wederverkopers raakt, kan het gevolg van het arrest ook doorgetrokken worden naar de reisbureauregeling, aangezien op basis van die regeling de verschuldigde btw ook wordt berekend op basis van de winstmarge.

 

Bron: MvF 18-09-2019, EU HvJ 29-07-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.