Werkgebonden Personen Mobiliteit (WPM) – rapportageplicht vanaf 1 juli 2024

28 maart 2024

Heeft uw organisatie 100 of meer werknemers? Dan bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Let op: de verplichting gaat niet meer in op 1 januari 2024, maar op 1 juli 2024.

Waarom deze verplichting?
De Nederlandse overheden hebben samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties afgesproken om de CO2-uitstoot te verminderen (Klimaatakkoord). Hierbij hoort het verduurzamen van mobiliteit. Bijna de helft van de CO2-uitstoot door personenmobiliteit komt door woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Samen heet dit WPM. Het kabinet heeft tot doel gesteld om de CO-emissie in 2030 terug te hebben gedrongen met 1,5 megaton.

Voor wie?
Als uw organisatie 100 of meer werknemers heeft, bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. U dient de gevraagde gegevens uiterlijk 30 juni 2025 in te sturen.

Rapporteren
Alle organisaties mogen nu al vrijwillig gegevens indienen. Ook als u minder dan 100 werknemers heeft. Gegevens die u vrijwillig indient, stuurt de RVO niet door naar de omgevingsdienst. Zij gebruiken uw gegevens wel voor onderzoek, maar alleen als u daarvoor in het online formulier toestemming geeft. Uw gegevens worden hierbij volledig geanonimiseerd.

Over het jaar 2024 kunt u als werkgever nog kiezen over welke periode u de rapportage indient. Hierbij heeft u de keuze uit de volgende 2 mogelijkheden:

 1. Rapportage inleveren over heel het jaar 2024
 2. Rapportage inleveren over periode juli t/m december 2024.

Over 2025 en de jaren daarna zijn de rapportages over het hele jaar.

Wat staat er in de rapportage?
Welke gegevens u nodig heeft, staat in de handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’. In ieder geval levert u het jaartotaal aan gereden kilometers per soort vervoermiddel en type brandstof aan voor:

 • Zakelijk – lease en/of eigen wagenpark
 • Zakelijk – mobiliteitsdienstverleners (bijv. NS-abonnement betaald door werkgever)
 • Zakelijk – declaraties
 • Woon-werkverkeer

Meer informatie over de werkwijze van verzamelen en verwerken van data staat in deze handreiking van de RVO.

Wat gebeurt er na het indienen?
U ontvangt een overzicht met ingediende gegevens en de daarbij behorende CO2-uitstoot. Dit geeft inzicht in de duurzaamheid van de mobiliteit van werknemers. U ontvangt tevens tips en adviezen hoe u de duurzaamheid kunt verbeteren. De rapportage wordt automatisch doorgestuurd aan de omgevingsdienst. Zij ziet erop toe dat uw organisatie voldoet aan de rapportageplicht. Maar ook of de gegevens kloppen. Daarom is het belangrijk om de onderliggende administratie te bewaren.

In 2026 bekijkt het ministerie van infrastructuur en waterstaat of de CO2-uitstoot van alle werkgevers in NL samen onder het CO2-uitstootplafond is gebleven. Is dit het geval, dan blijft het bij de jaarlijkse rapportageverplichting. Wordt deze wel overschreden dan krijgen werkgevers een maximale CO2-uitstoot opgelegd.

Deze WPM-rapportageverplichting kan de administratiedruk voor uw organisatie verhogen. Zeker als dit gecombineerd gaat met mogelijk andere verplichtingen zoals de CSRD. We denken graag mee om uw administratie hier passend op aan te laten sluiten.

Wat gebeurt er als u niets doet?
De WPM is verplicht voor werkgevers met 100 of meer werknemers. De omgevingsdienst ziet toe op handhaving en kan controleren of de gegevens kloppen. Daarom is het belangrijk om de onderliggende administratie op te slaan. Daarnaast laat u kansen liggen om uw huidige mobiliteitsbeleid aan te passen naar de wensen van uw werknemers en daarmee de ‘groene weg’ in te zetten voor een duurzame toekomst.

Onze tips

 • Neem uw huidige mobiliteitsbeleid onder de loep.
 • Toets of uw huidig beleid aansluit op de huidige wensen van uw werknemers.
 • Vertalen van ‘groene voordelen’ uit uw mobiliteitsbeleid voor nieuwe medewerkers?
 • Start met stroomschema ‘gegevensverzameling’, wat is voor uw organisatie van toepassing?
 • Schakel hulp in van uw adviseur of één van onze ESG-specialisten voor het inrichten van uw WPM-administratie.

Meer informatie over WPM kunt u lezen op deze pagina van de RVO.

Meer informatie over vragen?
Neemt u dan contact op met uw contactpersoon. Hij/zij helpt u graag verder!

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

Beste bezoeker,

Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
Bezoek website