Werk met echt rendement als Wet rechtsherstel ongunstig is

24 juli 2023

Is het rendement in box 3 volgens de Wet rechtsherstel hoger dan volgens het oude systeem met de vermogensmix? Dan moet men rekenen met het werkelijk rendement als dat lager is.

In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2017 heeft een man een rendementsgrondslag aangegeven van € 1.113.2000. Tot deze rendementsgrondslag behoort een appartement in Frankrijk met een waarde van € 800.000. Bij het opleggen van de aanslag stelt de Belastingdienst de box 3-heffing op € 4.304. Dit is volgens de man te hoog, zodat hij in bezwaar en beroep gaat. Voor hof Arnhem-Leeuwarden stelt de man dat de box 3-heffing moet worden berekend aan de hand van het werkelijk rendement. Hij berekent dit rendement op € 3.748, waaronder een negatief rendement van € 7.961 in verband met het Franse appartement. Na de pro rata toerekening van het heffingvrij vermogen bedraagt de box 3-belasting dan € 3.748 x 95,7% x 30% (tarief) = € 1.076, aldus de man.

 

Werken met werkelijke rendement

De inspecteur bepleit het belastbaar rendement te berekenen volgens de Wet rechtsherstel box 3. Als dit rendement hoger is dan het forfaitair rendement zonder rechtsherstel geldt dat lagere rendement. Maar het hof haalt uit een arrest van de Hoge Raad dat men moet werken met het werkelijk rendement als het rendement volgens de Wet rechtsherstel box 3 niet leidt tot een lagere heffing. Op dat punt heeft de man dus gelijk.

 

Geen aftrek kosten van Franse appartement

Het hof is het echter niet eens met de berekening van het rendement op het Franse appartement. De kosten die de man wil aftrekken zijn namelijk niet gemaakt voor het verwerven, innen of behouden van inkomsten uit het appartement. Daarom stelt het hof het inkomen uit het appartement op nihil, zodat het totale werkelijke rendement € 11.709 bedraagt. Verder zit het hof hier geen reden voor een proportionele toepassing van het heffingvrij vermogen. Daarom verlaagt het hof het bedrag van de box 3-belasting naar € 3.512.

 

Bron: Gh Arnhem-Leeuwarden 04-07-2023 (gepubl. 14-07-2023) (ECLI:NL:GHARL:2023:5574)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.