Wel winst ontvangen, maar geen economisch eigenaar

22 september 2022

Het is mogelijk dat iemand winst uit een onroerende zaak ontvangt zonder daarvan de juridische of economische eigenaar te zijn.

Een man woont in Oman en investeert daar in de jaren 2008, 2009 en 2010 in vastgoed. Als gevolg van de Arabische lente en de crisis die daarmee gepaard gaat, raakt hij zijn baan kwijt. Daardoor kan hij niet voldoen aan zijn verplichtingen met betrekking tot het vastgoed. Om geen gevangenisstraf te riskeren, draagt de man het vastgoed om niet over aan een vriend en zakenrelatie. Vervolgens emigreert de man in 2011 naar Nederland. In 2015 verkoopt de vriend in Oman de drie onroerende zaken met winst. Een groot deel van de winst doet hij toekomen aan een stichting particulier fonds waarover de man kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. De inspecteur meent daardoor dat de man in de jaren 2012 tot en met 2015 de economische eigenaar van het vastgoed is geweest.

Hof Den Bosch gaat hier niet in mee. Het staat al vast dat de man niet de juridische eigendom heeft van het vastgoed in de desbetreffende jaren. Verder merkt het hof op dat de vriend in Oman niet wettelijk verplicht was om de man een deel van de verkoopwinst te geven. Dat heeft hij uitsluitend op morele, religieuze redenen gedaan. Daarom heeft de man in de jaren 2012 – 2015 evenmin de economische eigendom van de onroerende zaken gehad. Dit vastgoed behoort daarmee niet tot zijn box 3-vermogen.

Bron: Hof Den Bosch 02-08-2022 (gepubl. 24-08-2022) (ECLI:NL:GHSHE:2022:2776)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl