Waardeaangroei van belaste pensioenaanspraak is geen loon

28 februari 2023

Na het voortzetten van een onzuivere pensioenregeling vormen de aanspraken loon uit tegenwoordige dienstbetrekking waarvoor werkgever inhoudingsplichtig is. Maar de waardeaangroei over zulke aanspraken vormt geen loon.

 Een bv houdt zich bezig met vermogensbeheer en ‘arbitrage trading’. Vanaf 2009 heeft zij aan werknemers pensioenaanspraken toegekend. Dat is gebeurd op basis van een beschikbarepremieregeling over het variabele deel van het salaris. De pensioenaanspraken zijn ondergebracht bij een gelieerde stichting die de premiebedragen belegt. De bv is per 1 januari 2009 voor vijf jaar aangesteld als vermogensbeheerder van de stichting. De inspecteur heeft aan de bv naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd over 2010 en 2011. Hij meent namelijk dat de pensioenaanspraken onzuiver zijn. Hof Amsterdam heeft ten gunste van de inspecteur beslist. Maar de bv gaat in cassatie.

De Hoge Raad stelt het volgende voorop. Als een pensioenregeling onzuiver is geworden, merkt de fiscus op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip de aanspraken op grond van die regeling aan als loon uit een vroegere dienstbetrekking. Voor de loonheffing daarover is de pensioenverzekeraar inhoudingsplichtig. Indien de pensioenregeling na het moment van onzuiver worden is voortgezet, vormen de aanspraken die vanaf dat moment worden toegekend loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Voor de loonheffing over de toekenning van die aanspraken is de werkgever inhoudingsplichtig. De wettelijke bepaling met betrekking tot het onzuiver worden van een pensioenregeling is vanaf dat moment niet meer van toepassing.

De stichting was in 2010 en 2011 niet als een kwalificerende pensioenverzekeraar aan te merken. Dit betekent dat de pensioenaanspraken die de bv in die jaren aan de deelnemende werknemers heeft toegekend, zijn aan te merken als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De bv is als werkgever in die jaren inhoudingsplichtig voor de loonheffing over de toekenning van deze aanspraken. Dat verandert niet als de stichting in 2009 nog niet belastingplichtig is geweest voor de vennootschapsbelasting. In zoverre faalt het cassatieberoep.

Maar de bv bestrijdt wel met succes het oordeel van het hof dat de winstbijschrijvingen, die voortvloeien uit de winst die is behaald met de arbitrageactiviteiten, behoren tot de te belasten aanspraak. De Hoge Raad zet uiteen dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is, of uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting. Op dit punt vernietigt de Hoge Raad de hofuitspraak en verwijst de zaak naar een Hof Den Haag.

Bron: Hoge Raad 17-02-2023 (ECLI:NL:HR:2023:246)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.