Vorming voorziening voor borgstelling niet mogelijk

16 april 2021

Voor het vormen van een voorziening moet aannemelijk zijn dat op balansdatum een redelijke mate van zekerheid bestaat voor een toekomstige uitgave. Heeft een ondernemer geen inkomen of vermogen waaruit hij kan betalen? Dan is er geen redelijke mate van zekerheid dat de toekomstige uitgaven zich zullen voordoen.

 

De heer X houdt alle aandelen in D BV. Deze bv houdt alle aandelen in E BV. Deze bv heeft diverse bv’s. E BV en haar dochtervennootschappen zijn opgericht om door heel Nederland centra te vestigen voor bieden van zorg aan aanstaande ouders totdat hun kinderen vier jaar oud zijn. Een aantal commerciële partijen zien brood in het concept. Ook de bank is positief en bereid tot het verstrekken van een financiering. Wel moet de heer X borg staan voor de schulden van de vennootschap. In de borgstellingsovereenkomst komen de heer X en E BV overeen dat E BV 7% rente moet betalen over het bedrag van de borgstelling. E BV verstrekt geen zakelijke zekerheden en heeft de vergoeding van 7% nooit aan de heer X betaald. Op 21 december 2016 vraagt de heer X het faillissement aan van de E BV. Op 15 februari 2017 spreekt de bank de heer X aan voor € 150.000. De heer X heeft het bedrag niet betaald.

Bij Hof Arnhem-Leeuwarden is in geschil of de heer X en E BV een zakelijke borgstellingsovereenkomst zijn aangegaan. Als de borgstellingsovereenkomst zakelijk is, is in geschil of de heer X in 2016 het bedrag waarvoor de bank hem aanspreekt in 2017 in aftrek kan brengen.

De inspecteur is van mening dat de borgstellingsovereenkomst uit aandeelhoudersmotieven is aangegaan en daarom onzakelijk is. Het hof is het hier niet mee eens. Er is sprake van een onderneming die zich in de startfase bevond. Dan zijn hoge aanloopkosten en de nodige liquiditeitsproblemen en risico’s gebruikelijk. Het cliëntenbestand en omzetpotentie heeft een snelle groei laten zien. Ook commerciële bedrijven zijn bereid geweest veel geld te steken in de onderneming, omdat zij potentie zagen in het businessmodel. De bank is eveneens bereid geweest om een financiering te verstrekken. Dat betekent dat mogelijk wel een derde is te vinden die onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden als de dga heeft gedaan, borg wil staan voor de schulden van E BV. Daardoor is de borgstelling niet in de aandeelhouderssfeer gelegen.

De heer X kan in 2016 het bedrag waarvoor de bank hem in 2017 aanspreekt toch niet in aftrek brengen. De dga heeft zelf op 21 december 2016 het faillissement van E BV aangevraagd. Daarmee heeft hij de stekker uit zijn eigen inkomstenbron getrokken. Daardoor is betaling van de € 150.000 onmogelijk geworden voor de heer X. Hij heeft namelijk geen inkomen of vermogen waaruit hij die betaling kan voldoen. Hij kan daarom geen voorziening vormen voor een toekomstige uitgave aan de bank. Op de balansdatum kan er geen redelijke mate van zekerheid bestaan dat hij een toekomstige uitgave zal doen vanwege de borgstelling.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 13-04-2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:3501)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.