Vorming voorziening transitievergoeding ontslagen werknemer

5 mei 2019

Vorming van een voorziening voor aan een werknemer in de toekomst te betalen transitievergoeding vanwege ontslag van een werknemer is mogelijk als is voldaan aan de voorwaarden uit het Baksteenarrest.

Een ondernemer zet een voorziening ‘Transitievergoeding’ op zijn balans per 31 december 2014. Volgens de ondernemer brengt de huidige maatschappelijke ontwikkeling met zich dat werknemers niet meer hun hele leven lang bij dezelfde werkgever blijven werken. Er moet daarom rekening mee worden gehouden dat bepaalde werknemers de werkgever vroegtijdig zullen verlaten. In geschil bij Rechtbank Noord-Nederland is of de werkgever hiervoor terecht een voorziening heeft gevormd.

De rechtbank verwijst voor de voorwaarden om een voorziening te vormen naar het Baksteenarrest. Die voorwaarden zijn:

  • Uitgaven moeten hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden, die zich in de periode voorafgaande aan de balansdatum hebben voorgedaan.
  • Zij moeten ook toerekenbaar zijn aan die periode, en
  • Voor die toekomstige uitgaven moet een redelijke mate van zekerheid bestaan dat die uitgaven zich ook zullen voordoen.

Tijdens de zitting heeft de werkgever echter verklaard dat op 31 december 2014 geen redelijke mate van zekerheid heeft bestaan dat bepaalde werknemers eiser als werkgever onvrijwillig moeten verlaten. De rechtbank oordeelt dat niet is voldaan aan de derde voorwaarde uit het Baksteenarrest en de ondernemer de voorziening ‘Transitievergoeding’ ten onrechte heeft gevormd.

 

Bron: Rb. Noord-Nederland 02-04-2019; HR 26-08-1998 (Baksteen-arrest)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.