Voorziening voor transitievergoeding mogelijk

26 maart 2020

Financiën heeft het besluit over goed koopmansgebruik en de vorming van een voorziening geactualiseerd.

De volgende onderdelen zijn gewijzigd of zijn nieuw:

  • de voorbeelden van mogelijke voorzieningen zijn geactualiseerd en naar onderdeel 2.4 verplaatst. Hierbij is het voorbeeld over de sabbatical/dga-enig werknemer niet langer opgenomen. Nieuwe voorbeelden zijn opgenomen inzake een ‘transitievergoeding’, ‘vervanging asbestdaken’ en ‘groot onderhoud’;

  • in onderdeel 4 is de mogelijkheid van inhaal van kosten verduidelijkt. Inhaal van kosten is mogelijk mits een bestendige gedragslijn wordt gevolgd. Inhaal is alleen toegestaan bij de eerste keer dat de voorziening voor de betreffende toekomstige uitgave wordt gevormd;

  • in het nieuwe onderdeel 5 is aangegeven dat voor de contantewaardeberekening kan worden uitgegaan van de marktrente. Als de contante waarde van een toekomstige uitgave naar het huidige loon- en prijspeil relatief en absoluut aanmerkelijk geringer is dan de nominale waarde op balansdatum, wordt voor de voorziening uitgegaan van die contante waarde.

Het niet langer opnemen van het voorbeeld sabbatical/dga-enig werknemer houdt overigens geen beleidswijziging in. Voor een sabbatical kan een voorziening worden gevormd, zeker als die mogelijkheid is opgenomen in de CAO-bepalingen. Als er echter sprake is van een eenmanszaak, zal de sabbatical voor de directeur/grootaandeelhouder/enig werknemer niet aannemelijk worden geacht.

 

Met de overige tekstuele aanpassingen zijn inhoudelijk ook geen wijzigingen beoogd.

 

Het besluit treedt op 13 maart 2020 in werking. Het vorige besluit uit 2010 is daarmee komen te vervallen.

 

Bron: MvF 26-02-2020, nr. 2019-129344 (Stcrt. 2020, 14287)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.