Voorziening mogelijk voor niet stuiten verjaringstermijn

2 juni 2020

Voorziening mogelijk voor niet stuiten verjaringstermijn

Als een bv aansprakelijk gesteld kan worden voor een beroepsfout is het soms mogelijk een passiefpost te vormen. Er moeten uitgaven zijn gedaan die hun oorsprong hebben in feiten en omstandigheden voorafgaande aan de balansdatum. De uitgaven moeten toerekenbaar zijn aan die eerdere periode en er moet een bepaalde mate van zekerheid bestaan dat die uitgaven zich daadwerkelijk gaan voordoen.

In het verleden heeft een advocaat zijn onderneming ingebracht in een bv. Deze bv oefent sindsdien samen met een andere advocaat een advocatenpraktijk uit. De uitoefening van die advocatenpraktijk vindt plaats in de vorm van een maatschap. De vader van de dga had een zogeheten naastingsrecht uit 1700. Dit recht houdt in dat de vader het recht heeft om een bepaald stuk grond te kopen. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw heeft de gemeente de grond verkocht aan een projectontwikkelaar. Eigenlijk had de gemeente die grond aan de vader van de dga moeten verkopen.

 

In 1997 heeft de dga namens zijn vader de gemeente aangeschreven om het naastingsrecht na te leven. Door het overlijden van zijn vader kreeg de dga het naastingsrecht. De dga heeft na het overlijden van zijn vader een procedure gestart tegen de gemeente. De dga heeft zich daarbij laten vertegenwoordigen door de andere advocaat van de maatschap. Doel was de gemeente te verplichten het naastingsrecht alsnog na te komen. De dga heeft de procedure bij Hof Arnhem-Leeuwarden gewonnen. Dat heeft voor de dga echter niets opgeleverd. Om een schadevergoeding te krijgen is de dga een civiele procedure gestart. Het hof heeft uiteindelijk geoordeeld dat de vordering tot schadevergoeding is verjaard.

De bv van de advocaat vormt in de jaarrekening 2013 als lid van de maatschap een voorziening voor mogelijke aansprakelijkheid voor een beroepsfout. Die fout is het niet tijdig stuiten van de verjaringstermijnen. Bij Hof Amsterdam heeft de bv succes als ze stelt dat de verjaringstermijn nog niet voorbij is op het moment dat de bv opdracht heeft gekregen te gaan procederen tegen de gemeente. Een voorziening is volgens het hof mogelijk. Die voorziening die ziet namelijk op uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden van voor de balansdatum. Bovendien kunnen die feiten en omstandigheden worden toegerekend aan die uitgaven. De bv moet er volgens het hof serieus rekening mee houden door de dga te worden aangesproken wegens het niet tijdig stuiten van de verjaring. Er is volgens het hof een redelijke mate van zekerheid dat de dga de bv zal aanspreken. Niet noodzakelijk volgens het hof is dat de dga daadwerkelijk tot aansprakelijkstelling overgaat. Het hof accepteert de door de bv gevormde voorziening van € 600.000. 

 

Bron: Hof Amsterdam 07-04-2020, nr. 18/00602 (ECLI:NL:GHAMS:2020:1236)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.