Voornemen is onvoldoende voor heretikettering voor BOR

9 november 2023

Een voornemen om een onderneming toekomstbestendig te maken is op zichzelf onvoldoende om een heretikettering van vermogensbestanddelen te rechtvaardigen.

Twee broers exploiteren via een maatschap een legkippenbedrijf op een adres, waar een van de broers woont. Deze broer houdt ook alle aandelen in een bv, die weer de eigendom heeft van de gebouwen waarin de maatschap haar onderneming drijft. De andere broer brengt op 1 januari 2016 onder meer zijn eigen woning en € 146.385 aan spaargelden in de maatschap in. De inbrengwaarde van de woning is vastgesteld op € 211.000. Bij de woning behoren oude stallen die vroeger voor een melkveebedrijf zijn gebruikt. Op 29 september 2017 overlijdt de broer die zijn eigen woning en spaargeld heeft ingebracht. De overgebleven broer is de enig erfgenaam. Hij past de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ook toe op de woning die en het spaargeld dat hij van zijn broer heeft geërfd.

Nieuw feit aanwezig
De inspecteur volgt eerst de aangifte erfbelasting. Maar naar aanleiding van een boekenonderzoek legt hij de erfgenaam een navorderingsaanslag erfbelasting op. De Belastingdienst meent namelijk dat de woning en het spaargeld geen ondernemingsvermogen vormen. De man gaat vervolgens in beroep tegen de navorderingsaanslag. Hij stelt dat de fiscus niet mag navorderen vanwege het ontbreken van een nieuw feit. Maar rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat wel sprake is van een nieuw feit. De inspecteur heeft ervan mogen uitgaan dat de ingediende aangifte erfbelasting juist was. Hij was niet verplicht het dossier voor de inkomstenbelasting te raadplegen. Daardoor is de informatie die hij later heeft verkregen van de IB-inspecteur over de inbreng van de eigen woning en het spaargeld een nieuw feit.

Voornemen is niet uitgevoerd
Daarna stelt de man dat het inbrengen van de woning en het spaargeld in de maatschap nodig is geweest om de onderneming toekomstbestendig te maken. Daardoor zou het spaargeld verplicht ondernemingsvermogen en de eigen woning keuzevermogen zijn. Maar de rechtbank constateert dat de erflater tot 2016 zijn eigen woning en het spaargeld heeft geëtiketteerd als privévermogen. Onder bijzondere omstandigheden is een heretikettering mogelijk. Volgens de rechtbank heeft alleen een voornemen bestaan om de onderneming toekomstbestendig te maken. Deze omstandigheid rechtvaardigt geen heretikettering van de woning of het spaargeld. De man maakt evenmin aannemelijk dat het spaargeld uitsluitend voor de onderneming is gebruikt. De fiscus heeft daarom terecht de toepassing van de BOR op de eigen woning en het spaargeld geweigerd.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 16-10-2023 (gepubliceerd 26-10-2023) (ECLI:NL:RBZWB:2023:7180)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.