Voor vermogensetikettering auto telt alleen kilometergrens

26 juli 2019

Vermogensbestanddelen zijn geen keuzevermogen als een ondernemer ze uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor privé- of zakelijke doeleinden gebruikt. Normaal gesproken wordt (nagenoeg) uitsluitend vertaald met 90% of meer. Rechtbank Noord-Nederland meent echter dat voor wat betreft de auto alleen de grens van 500 kilometer telt.

Een ondernemer wil zijn Toyota Prius aanmerken als ondernemingsvermogen, terwijl de inspecteur meent dat de auto verplicht privévermogen is. De rechtbank lost dit geschil op door een aantal stappen te doorlopen. Om te beginnen moet de ondernemer aannemelijk maken dat hij de auto op zijn minst in enige mate zakelijk heeft gebruikt. Anders is de auto verplicht privévermogen. De ondernemer weet inderdaad aannemelijk te maken dat hij met de Prius minstens 1.453 zakelijke kilometers op jaarbasis rijdt. Het totale aantal gereden kilometers is echter 22.000 per jaar. Dat betekent dat het zakelijk gebruik kan worden aangemerkt als minder dan 10% van het totale gebruik. En dat lijkt een probleem te zijn voor de ondernemer. Vermogensbestanddelen vormen namelijk geen keuzevermogen als de ondernemer deze vermogensbestanddelen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend gebruikt voor zijn onderneming of in privé. In principe wordt het begrip ‘uitsluitend of nagenoeg uitsluitend’ uitgelegd als 90% of meer.

De rechtbank verwijst echter naar een arrest van de Hoge Raad van 14 maart 2001. In dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat een auto verplicht ondernemingsvermogen is als het privéverbruik nog geen 1.000 kilometer per jaar omvat. Bedraagt het aantal privékilometers meer dan 1.000 kilometer, dan is er sprake van keuzevermogen. Deze absolute kilometergrens vervangt daarmee het 90%-criterium als uitwerking van het begrip (nagenoeg) uitsluitend. Overigens is deze grens inmiddels verlaagd naar 500 privékilometers.

De rechtbank concludeert dat de Hoge Raad voor auto’s in het algemeen wil afwijken van het 90%-criterium. Dus ook bij het vraagstuk of sprake is van verplicht privévermogen of keuzevermogen. De rechtbank stelt dat een auto keuzevermogen is in plaats van verplicht privévermogen, zodra de ondernemer meer dan 500 zakelijke kilometers heeft gereden. Niet van belang is of minstens 10% van de gereden kilometers zakelijk zijn. Nu de ondernemer in deze zaak meer dan 500 zakelijke kilometers heeft gereden met de Prius, is deze auto voor hem keuzevermogen.

 

Bron: Rb. Noord-Nederland 09-07-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl