Voor vermogensetikettering auto geldt in beginsel 90%-regel

31 augustus 2023

De grens van 500 privékilometers geldt alleen voor de vraag of een auto keuzevermogen of verplicht privévermogen is. Anders geldt alleen het 90%-criterium.

Een man exploiteert een eenmanszaak. Hij heeft een auto tot zijn ondernemingsvermogen gerekend. Daarmee heeft hij jaarlijks 22.000 km gereden. Volgens hof Arnhem-Leeuwarden vormt een auto verplicht privévermogen als deze voor 90% of meer privé wordt gebruikt. Het gebruik is dan dus voor minder dan 10% zakelijk. De grens van 500 km uit het arrest van de Hoge Raad van 14 maart 2001 is hier volgens het hof niet van toepassing. De man slaagt volgens het hof niet in zijn bewijslast dat hij minimaal 10% van het totale aantal km zakelijk heeft gereden. Daarom vormt de auto verplicht privévermogen, aldus het hof.

 

500 km-grens geldt bij mogelijk verplicht privégebruik

De ondernemer gaat in cassatie, maar de Hoge Raad onderschrijft de visie van het hof. De rechtsregel die voortvloeit uit het arrest van 14 maart 2001 houdt in dat een gemengd gebruikte auto verplicht ondernemingsvermogen vormt, als het aantal gereden privé-kilometers op jaarbasis minder bedraagt dan 500 km. Deze rechtsregel heeft alleen betrekking op de afbakening tussen keuzevermogen en verplicht ondernemingsvermogen. In deze casus gaat het om de afbakening tussen keuzevermogen en verplicht privévermogen. De rechtsregel geldt niet voor die situatie.

 

90%-criterium is hoofdregel

De 500 km-grens geldt verder alleen in gevallen waarin het aantal gereden zakelijke kilometers het aantal gereden privé-kilometers overtreft. In alle andere gevallen gelden de gebruikelijke regels van vermogensetikettering. Deze houden in dat de ondernemer de grenzen van de redelijkheid overschrijdt als hij een zaak tot zijn ondernemingsvermogen rekent, hoewel hij die zaak voor 90% of meer voor privédoeleinden gebruikt. Met betrekking tot een gemengd gebruikte auto betekent dit dat deze auto verplicht privévermogen vormt als het privégebruik daarvan 90% of meer bedraagt van het totale gebruik. Daarbij komt het privégebruik tot uitdrukking in het aantal gereden privékilometers op jaarbasis. Het totale gebruik komt tot uitdrukking in het totale aantal gereden kilometers. De Hoge Raad verklaart daarom het cassatieberoep van de ondernemer ongegrond.

 

Bron: HR 18-08-2023 (ECLI:NL:HR:2023:1096), Hoge Raad 14-03-2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB0510)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.