Voor BOR zijn alle activiteiten vastgoed-bv van belang

27 september 2021

Voor BOR zijn alle activiteiten vastgoed-bv van belang

Uit drie arresten van de Hoge Raad blijkt dat zelfs redelijk arbeidsintensieve vastgoedexploitatie niet snel een onderneming vormt voor de bedrijfsopvolgingsregeling.

Een echtpaar houdt alle aandelen in een bv die ongeveer 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten verhuurt. De echtgenoten en hun twee dochters werken allemaal in het kader van een dienstbetrekking voor de bv. De arbeidstijden variëren van tien tot dertig uur per week. De man schenkt op 26 juli 2016 zijn twee dochters ieder tien C-aandelen in de bv. De dochters doen in hun aangiftes schenkbelasting een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De Belastingdienst weigert de toepassing van de BOR. De reden is dat de vastgoedverhuur van de bv in de ogen van de fiscus geen materiële onderneming vormt. Dit is ook de reden waarom de inspecteur een verzoek van de bv om de geruisloze terugkeer toe te passen afwijst.
De dochters en de bv starten een beroepsprocedure. De zaak belandt uiteindelijk voor de Hoge Raad. De bv benadrukt dat zij regelmatig garageboxen koopt. Soms voert zij renovatie- en revitalisatiewerkzaamheden uit op deze garageboxen. Vervolgens verhuurt zij de garageboxen voor een substantieel hogere prijs dan de vorige eigenaar/verhuurder. De werkzaamheden en de daarmee gemoeide arbeid leiden dus tot een flinke rendementsverbetering. Deze rendementsverbetering is dus geen gevolg van autonome marktwerking, aldus de bv. De bv en de dochters menen dat in hun geval geen sprake kan zijn van normaal vermogensbeheer.
De Hoge Raad gaat kort in op het regelmatig aankopen en eventueel na een opknapbeurt voor een hogere prijs verhuren van garageboxen. Zulke activiteiten tellen mee bij het bepalen of de werkzaamheden naar aard en omvang onmiskenbaar het doel hebben om meer voordeel te behalen dan het rendement bij normaal vermogensbeheer. Bij die beoordeling moeten men echter alle werkzaamheden van de bv betrekken. Het betreft dus geen afzonderlijke beoordeling van specifieke activiteiten. Het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden dat de werkzaamheden van de bv binnen normaal vermogensbeheer blijven, heeft een feitelijk karakter. De Hoge Raad kan in cassatie dat oordeel niet op juistheid toetsen.

 

Bron: HR 17-09-2021 (ECLI:NL:HR:2021:1321), (ECLI:NL:HR:2021:1328) en (ECLI:NL:HR:2021:1333)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.