Volledige KIA firmant met buitenvennootschappelijk vermogen

6 april 2019

Valt zowel het investeringsbedrag van de ondernemer binnen de onderneming als het bedrag van de samengetelde investeringen in het buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen binnen de bandbreedte van de derde rij van de KIA-tabel? Dan volgt uit de wettekst en wetsgeschiedenis geen andere conclusie dan dat de ondernemer recht heeft op de maximale KIA.

Een dierenarts heeft samen met nog vijf andere dierenartsen een maatschap. Tot het ondernemingsvermogen van de dierenarts behoort zijn aandeel in de maatschap en als buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen een auto. In 2013 investeert de maatschap in bedrijfsmiddelen voor € 40.517, daarnaast schaft de dierenarts, buitenvennootschappelijk, de auto aan voor € 56.515. In geschil bij de Hoge Raad is de wijze van berekening van de KIA voor de dierenarts. De inspecteur is van mening dat voor de dierenarts de KIA op de volgende manier moet worden bepaald. Investeringsbedrag voor de dierenarts is 1/6e van € 40.517 plus € 56.515 = € 63.268. Het totaal van de investeringen in maatschapsverband en buitenvennootschappelijk vermogen = € 97.032. Volgens de inspecteur is de KIA voor de dierenarts 63.268/97.032 x € 15.470 = € 10.085. Het hof heeft de berekening door de inspecteur verworpen en heeft bepaald dat de dierenarts recht heeft op een KIA van € 15.470. De Hoge Raad bevestigt de zienswijze van het hof. De Hoge Raad oordeelt dat in de situatie waarin het investeringsbedrag binnen de onderneming van de dierenarts en de investeringen binnen die onderneming en in het buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen binnen de bandbreedte blijft van de derde rij van de KIA-tabel, de dierenarts de maximale KIA krijgt. Noch de wettekst noch een uit de wetsgeschiedenis blijkende bedoeling van de wetgever leidt tot een andere lezing dan dat de dierenarts recht heeft op een KIA van € 15.470.

 

Bron: Hoge Raad 24-05-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.