Vijfjaarstermijn BOR vernieuwt bij belangenuitbreiding

13 november 2023

Breidt een holding, waarvan de dga de aandelen wil schenken, haar belang in een werkmaatschappij uit? Dan herleeft de vijfjaarstermijn in de bedrijfsopvolgingsregeling voor de nieuwe aandelen.

Een man houdt alle certificaten in een holding, die in drie andere bv’s een belang houdt van 100% respectievelijk 95,05% respectievelijk 20%. Alle drie de bv’s drijven een materiële onderneming. De holding breidt op 24 december 2014 haar belang van 20% uit naar 33,33%. Op 23 mei 2016 vindt een uitbreiding plaats van het belang van 95,05% naar 100%. De man schenkt op 3 juli 2019 een deel van zijn certificaten in de holding aan zijn dochter. Deze certificaten vertegenwoordigen 10% van het aandelenkapitaal van de holding. De dochter wil de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) toepassen op de verkregen certificaten. Maar volgens de inspecteur is de BOR niet van toepassing de belangenuitbreidingen in 2014 (13,33%) en 2016 (4,95%). Voor deze belangen is niet voldaan aan de eis dat de holding minstens vijf jaar een onderneming heeft gedreven. De vrouw start daarop een beroepsprocedure.

Wijziging in belang in plaats van wijziging in samenstelling
Zij stelt dat de uitleg van de Belastingdienst in strijd is met een arrest van de Hoge Raad uit 2020. Rechtbank Zeeland-West-Brabant merkt op dat ook in dit arrest het ging om de schenking van aandelen in een holding waaraan de bezittingen en schulden van een dochtermaatschappij werden toegerekend. Maar in dat arrest ging het om (de gevolgen voor de BOR van) een wijziging in de samenstelling van het vermogen van die dochtermaatschappij. In deze zaak is sprake van een wijziging in het aandelenbezit van de holding in die dochter in de vijf jaar vóór de schenking. Daarom is de uitleg van de Belastingdienst verenigbaar met de het oordeel van de Hoge Raad in het arrest. De rechtbank verklaart daarom het beroepschrift van de vrouw ongegrond.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 25-10-2023 (gepubl. 02-11-2023) (ECLI:NL:RBZWB:2023:7420), Hoge Raad 29-05-2020 (ECLI:NL:HR:2020:867)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.