Verwijder e-mailaccount niet te snel

22 juni 2020

Stel dat de Belastingdienst bij de behandeling van de aanslag vennootschapsbelasting belangstelling toont voor het e-mailverkeer van dat lichaam. Dat lichaam doet er dan goed aan om dit e-mailaccount niet zomaar op te heffen. De kans is namelijk groot dat de inspecteur later nog eens dit e-mailverkeer wil inzien.

Een naar Luxemburgs recht opgericht lichaam importeert en exporteert struiken en planten. Dit lichaam stelt te zijn gevestigd in Luxemburg, maar verricht ook werkzaamheden in Nederland. Daardoor kan dit lichaam volgens de Belastingdienst fiscaal gezien in Nederland gevestigd zijn. De inspecteur wil daarom de volledige administratie over 2011 en 2012 van het lichaam inzien, inclusief het desbetreffende e-mailverkeer. Maar het lichaam voldoet (niet volledig) aan dit verzoek om informatie. Dat levert het lichaam een informatiebeschikking op.

 

Het lichaam tekent beroep aan tegen de informatiebeschikking. Daarbij doet het lichaam onder meer een beroep op overmacht. Het lichaam stelt geen inzicht te kunnen geven in het e-mailverkeer omdat het e-mailaccount in 2013 is opgeheven. Hof Den Bosch oordeelt dat dit voor rekening van het lichaam moet komen. Bij het behandelen van de fiscale situatie van eerdere jaren heeft de inspecteur namelijk al laten merken dat het e-mailverkeer van belang kon zijn. Het lichaam had daarom moeten beseffen dat het niet zomaar zijn e-mailaccount kon opheffen. Het lichaam moet daarom van het hof de informatie leveren waarnaar de informatiebeschikking vraagt. Anders dreigt een omkering van de bewijslast.

 

Bron: Hof Den Bosch 12-06-2020, nr. 19/00709 (ECLI:NL:GHSHE:2020:1744)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.