Verruiming WKR in 2020

12 februari 2019

De regering wil per 2020 de werkkostenregeling verruimen. De verruiming bestaat uit een verhoging van het de vrije ruimte tot 1,7% voor de eerste € 400.000 van het fiscaal loon. Daarnaast komt er ook een gerichte vrijstelling voor een vergoeding voor het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Vorig jaar augustus had het kabinet € 100.000 ter beschikking gesteld voor het verlagen van de lasten op arbeid voor het mkb. De verruiming van de WKR is een uitwerking hiervan.

Thans bedraagt het forfait van de werkkostenregeling 1,2% van de fiscale loonsom. De verruiming tot 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom betekent dat werkgevers maximaal € 2.000 meer ter beschikking krijgen voor onbelaste vergoedingen. Voor het deel van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2%. Door deze vormgeving van de verruiming heeft met name het mkb hier voordeel van.

De gerichte vrijstelling voor de vergoeding voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) was een van de verbeterpunten voor de werkkostenregeling, die bij de laatste evaluatie van de regeling werd genoemd.

 

Bron: MvF 1-02-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.