Verplicht gebruik eHerkenning voor loonheffingen mag

12 december 2022

De Hoge Raad oordeelt dat de overheid in beginsel werkgevers mag verplichten om eHerkenning te gebruiken voor het doen van de aangifte loonheffingen.

Een bv heeft geen aangifte loonheffingen gedaan over het tijdvak maart 2020, waarna een naheffingsaanslag is opgelegd. De bv gaat in beroep tegen de naheffingsaanslag. Zij stelt dat geen wettelijke basis bestaat voor de verplichting om digitaal aangifte te doen via het portaal ‘MijnBelastingdienst zakelijk’. Daarvoor is een inlogmiddel (eHerkenning) vereist dat alleen tegen betaling verkrijgbaar is bij een commerciële partij. Rechtbank Gelderland is het eens met de bv. De rechtbank heeft de naheffingsaanslag dan ook vernietigd, omdat de bv wel aan haar aangifteplicht wilde voldoen, maar daartoe zonder eHerkenning niet in staat was. Advocaat-generaal (A-G) Niessen heeft tegen de uitspraak van de rechtbank cassatieberoep in het belang der wet ingesteld.

De Hoge Raad oordeelt dat de regeling die het gebruik van eHerkening bij het doen van aangiften verplicht, is gegrond op een wetsartikel. Dat betekent dat daarvoor wel degelijk een wettelijke grondslag bestaat. Ook kunnen aan een bij wet opgelegde (administratieve) verplichting kosten zijn verbonden. De mogelijkheid om aan de wettelijke aangifteplicht te voldoen, hoeft dus niet kosteloos te zijn. Wel dient de wetgever de evenredigheid in acht te nemen. De gevolgen van de verplichting tot het gebruik van eHerkenning, waaronder de daaraan verbonden kosten, mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen doelen. De kosten voor eHerkenning bedragen tussen € 20 en € 25 per jaar. Deze kosten zijn voor organisaties die een loonadministratie voeren niet van een zodanige omvang dat zij onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen doelen.
De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep echter ongegrond. De bv is namelijk over het desbetreffende tijdvak geen loonheffingen verschuldigd. De motivering van de rechtbank is dus onjuist, maar het effect – de vernietiging van de naheffingsaanslag – is wel correct.

Bron: Hoge Raad 02-12-2022, (ECLI:NL:HR:2022:1787)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.