Verleend uitstel leidt altijd tot verlenging navorderingstermijn

29 december 2019

Volgens A-G IJzerman heeft een verleend uitstel altijd tot gevolg heeft dat de navorderingstermijn met het verleende uitstel wordt verlengd. Daarbij maakt het niet uit of om uitstel wordt verzocht nadat de aangifte al is ingediend.

In twee zaken heeft A-G IJzerman conclusies genomen. In beide zaken is sprake van een belastingplichtige die zijn aangiften inkomstenbelasting door een belastingadviseur heeft laten verzorgen. Die adviseur heeft daarbij gebruikgemaakt van de beconregeling. In beide gevallen heeft de belastingadviseur op grond van de beconregeling uitstel gevraagd voor de aangifte IB 2010. De Belastingdienst heeft dat verzoek gehonoreerd en heeft uitstel verleend voor het indienen van de aangifte 2010 tot 1 mei 2012.

In een van beide zaken heeft een man bedragen uitgekeerd gekregen uit persoonsgebonden budgetten (PGB). Zijn belastingadviseur heeft deze bedragen voor het jaar 2010 niet opgenomen in de aangifte. Op 11 april 2011 heeft de adviseur de aangifte naar de Belastingdienst verzonden en vervolgens een dag later uitstel gevraagd voor het indienen van de aangifte. Op 26 november 2016 heeft de inspecteur een navorderingsaanslag opgelegd over 2010 voor de niet aangegeven bedragen uit PGB.

In de andere zaak diende de belastingadviseur de aangifte inkomstenbelasting 2010 voor zijn cliënt in op 25 maart 2011. Op 27 april 2011 was namens de cliënt verzocht om uitstel voor het doen van de aangifte 2010 tot 1 mei 2012. De Belastingdienst verleende dat uitstel ook. Vanwege de veroordeling voor witwassen in 2015 legde de inspecteur navorderingsaanslagen over 2010 op.

In beide zaken gaat het om de vraag of de Belastingdienst die navorderingsaanslagen nog wel kan opleggen, omdat de reguliere navorderingstermijn al is verstreken. De gerechtshoven hebben geoordeeld dat voor verlenging van de navorderingstermijn geen ruimte is als de inspecteur uitstel voor het doen van aangifte heeft verleend nadat de aangifte al is ingediend.

Volgens de A-G is het door de staatssecretaris ingestelde cassatieberoep terecht. De A-G is van oordeel dat zowel de wettekst als de bedoeling van de wet (AWR) erop wijst dat het verleende uitstel beslissend is voor verlenging van de navorderingstermijn. Het is daarbij irrelevant of het uitstel pas is verzocht nadat de aangifte al is ingediend. Anders gezegd: bij verleend uitstel wordt de navorderingstermijn altijd verlengd met het verleende uitstel, ongeacht of een belastingplichtige dit uitstel daadwerkelijk gebruikt.

 

Bron: A-G IJzerman 21-11-2019, nr. 19/01613 (ECLI:NL:PHR:2019:1207) en nr. 19/01242 (ECLI:NL:PHR:2019:1208)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.