Verlaagd tarief MRB door toepassing rekenmodule

2 mei 2019

Iemand kan met succes een beroep doen op opgewekt vertrouwen als hij heeft vertrouwd op een concrete toezegging door het bestuursorgaan. Deze toezegging mag bovendien niet zo duidelijk in strijd komen met de wet dat hij in redelijkheid niet op nakoming door de inspecteur mag rekenen.

Een bv heeft een Ford Fiësta. De RDW heeft de auto gekwalificeerd met N1, een voertuig bestemt voor goederen met een maximummassa van 3,5 ton. Op de kentekencard staat ook de kwalificatie N1 vermeld. Op de site van de Belastingdienst staat een rekenmodule voor het berekenen van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Door middel van een aantal vragen, berekend de module de verschuldigde MRB. Een van de vragen is: Voor welk soort motorvoertuig wilt u een berekening maken? De bv kan hierbij kiezen uit personenauto of bestelauto. De bv heeft hierbij voor bestelauto gekozen en heeft toen een bedrag aan verschuldigde MRB gekregen. Deze blijkt te laag te zijn, omdat de auto van de bv niet aan de inrichtingsvereisten voor de kwalificatie als bestelauto voldoet. In geschil bij Rechtbank Gelderland is of de bv zich met succes kan beroepen op opgewekt vertrouwen en toch het lage tarief MRB mag toepassen. De rechtbank oordeelt dat de Belastingdienst een concrete toezegging heeft gedaan. De rekenmodule stelt concrete vragen die de bv heeft ingevuld aan de hand van haar kentekencard. Daaruit is zonder enige clausulering een verschuldigd bedrag aan MRB gekomen. Deze concrete toezegging is ook toe te rekenen aan de Belastingdienst, omdat in de rekenmodule expliciet wordt verwezen naar de informatie op de kentekencard. De rechtbank oordeelt dat de auto van de bv van buitenaf weliswaar niet op een bestelauto lijkt, maar dat deze wel als zodanig is gebouwd en ingericht. Gelet hierop en de huidige verwijzing naar de inrichtingseisen in de rekenmodule, oordeelt de rechtbank dat het de bv niet meteen duidelijk hoeft te zijn dat de berekening van het belastingbedrag MRB met de rekenmodule in strijd is met de MRB. De rechtbank oordeelt dat de bv het met de rekenmodule berekende bedrag MRB mag toepassen.

 

Bron: Rb. Gelderland 11-04-2019 (gepubl. 15-04-2019)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.