Verkoper de klos door koper die voorwaarde schendt

4 september 2019

Bij de verkoop van een onroerende zaak kunnen de betrokken partijen onder voorwaarden opteren voor een btw-belaste levering. De Belastingdienst kan bij de verkoper de btw naheffen als achteraf blijkt dat de koper niet voldoet aan de voorwaarden voor belaste levering.

Een bv verkrijgt medio september 2012 een onroerende zaak. Van 1 januari 2012 tot en met 30 september 2013 is een deel van deze onroerende zaak btw-belast verhuurd. Per 1 oktober 2013 staat dit deel leeg, terwijl de rest nooit in gebruik is genomen. Op 26 juni 2015 verkoopt de bv de onroerende zaak aan een ander lichaam. De levering van het nooit gebruikte deel is van rechtswege belast met btw. Maar voor de levering van het andere deel opteren de partijen voor belaste levering. In de leveringsakte is opgenomen dat de koper de bv vrijwaart voor de eventuele verschuldigdheid van btw. Daarvoor is zelfs een bankgarantie gesteld. Maar op 23 september 2015 verkoopt de koper de onroerende zaak btw-vrijgesteld aan een waterschap. Iets meer dan een maand later informeert de koper de fiscus en de bv hierover. De bv vraagt de Belastingdienst haar een navorderingsaanslag omzetbelasting op te leggen, waartegen zij vervolgens in beroep gaat. Volgens de bv ontbreekt een formele grondslag voor het opleggen van de naheffingsaanslag. Bovendien kleeft aan de naheffingsaanslag een materieel gebrek, omdat zij pas na de aangiftetermijn hoorde dat de koper de onroerende zaak btw-vrijgesteld heeft geleverd.

Het hof stelt vast dat de BTW-Richtlijn toestaat dat de Belastingdienst de aftrek achteraf aanpast als de relevante elementen zijn gewijzigd. Deze formele bevoegdheid is ook in de wet opgenomen. Wordt de reden voor de naheffing pas na het aangiftetijdvak bekend, dan kan een ondernemer een suppletieaangifte indienen. Daarnaast is de fiscus bevoegd om voorwaarden te stellen aan de optie voor belaste levering. Daardoor riskeert de verkoper dat achteraf blijkt dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, maar daarmee is hij bekend. In deze zaak heeft de bv de onroerende zaak achteraf gezien gebruikt voor een btw-vrijgestelde handeling. Het hof verbindt geen gevolgen aan de omstandigheid dat door toedoen van de koper niet is voldaan aan de optievoorwaarden. Overigens wordt volgens een wetsbepaling een naheffingsaanslag opgelegd aan een ander dan de belastingplichtige als door het niet naleven van bepalingen van de belastingwet door die ander te weinig belasting is geheven. Maar het hof gaat niet in op deze wetsbepaling. Het hof oordeelt dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.