Verhuur van verdieping via Airbnb terecht als eigenwoninginkomsten belast

20 december 2023

Een man verhuurt de eerste verdieping van zijn eigen woning en bewoont zelf de andere verdiepingen. Hij rekent de verdieping ten onrechte tot box 3 omdat er geen sprake is van een zelfstandige woning.

Een man verhuurt de eerste verdieping van zijn eigen woning geregeld enkele dagen via Airbnb. Hij bewoont zelf het souterrain en de begane grond. De woning heeft één toegangsdeur en is voor de WOZ en het Kadaster één woning. Ook is er slechts één aansluiting voor nutsvoorzieningen. De verhuurde verdieping heeft wel (binnenshuis) een eigen toegangsdeur en een eigen keuken, badkamer, woonkamer en slaapkamer. In de aangifte IB/PVV 2018 zijn geen inkomsten uit tijdelijke verhuur van de eigen woning opgenomen. De man is namelijk van mening dat de verhuurde verdieping in box 3 valt omdat het een zelfstandige woning is. Volgens de inspecteur is er wel degelijk sprake van in box 1 vallende inkomsten uit tijdelijke verhuur van de eigen woning.

Tijdelijke verhuur van een eigen woning
Rechtbank Noord-Holland bevestigt dat de tijdelijke-verhuurregeling van toepassing is. Er is sprake van een tijdelijke terbeschikkingstelling aan derden. De man stelt ten onrechte dat de etage niet meer tot de eigen woning behoort. Er is volgens het Kadaster sprake van één woning, en deze woning staat hem als hoofdverblijf ter beschikking. Het maakt niet uit dat hij de eerste verdieping niet zelf bewoonde. De man kon op elk moment stoppen met de verhuur en de verdieping weer zelf gaan gebruiken. Het is niet nodig dat een (deel van de) woning daadwerkelijk als hoofdverblijf wordt gebruikt. Ook maakt het niet uit dat de verdieping van de woning als een afzonderlijke woonruimte kan worden gebruikt.

Bron: Rb. Noord-Holland 21-11-2023 (gepubl. 07-12-2023) (ECLI:NL:RBNHO:2023:12184)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.